Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herb ChecinyMorawicaSitkowka Nowiny

Mapa obszaru LGD 2015

Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

           Logotypy na strone

1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

ROZTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW WNIOSKÓW NR 1/2020

Lista operacji wybranych - pobierz

Lista Radnych biorących udział w ocenie - pobierz 

Protokół z posiedzenia Rady w dniu 17.04.2020 - pobierz

Rejestr interesów członków Rady - pobierz 

Poprawiono: wtorek, 21, kwiecień 2020 14:02

Odsłony: 31

Wyniki naboru wniosków nr 1/2020

Ogłoszenie o naborze nr 1/2020

Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”

działająca na terenie gmin:

Chęciny, Morawica, Sitkówka-Nowiny

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia:

Podejmowanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ogłoszenie (doc)- pobierz

Regulamin (doc) - pobierz

Poprawiono: poniedziałek, 27, kwiecień 2020 10:11

Odsłony: 2285

Ogłoszenie o naborze

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”

działająca na terenie gmin:

Chęciny, Morawica, Sitkówka- Nowiny

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia:

Podejmowanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ogłoszenie - pobierz

Regulamin - pobierz

Załącznik nr 1 do regulaminu - Procedura wyboru - pobierz

Załącznik nr 2 do regulaminu - Regulamin Pracy Rady - pobierz

Załacznik nr 3 do regulaminu - Wniosek o przyznanie pomocy - pobierz

Załacznik nr 4 do regulaminu - Instrukcja wypełniania wniosku - pobierz

Załacznik nr 5 do regulaminu - Wzór umowy - pobierz

Załacznik nr 6 do regulaminu - Wniosek o płatność - pobierz

Załacznik nr 7 do regulaminu - Kryteria wyboru operacji - pobierz

Załacznik nr 8 do regulaminu - Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki - pobierz

Biznesplan - pobierz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu biznesplanu - pobierz

Narzędzie pomocnicze do wyliczania tabel finansowych w biznesplanie - pobierz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz

Oświadczenie o nieprzyznaniu pomocy - pobierz

Oświadczenie o przynależności na dzień składania wniosku do grupy defaworyzowanej jaką stanowią osoby bezrobotne- pobierz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich - pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz

Poprawiono: piątek, 24, kwiecień 2020 15:48

Odsłony: 504

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy