Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD 2015

Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

           Logotypy na strone

Kuchna Firma Budowlano Usługowa EM-BUD

Wklejka KopiowaniePrzedsiębiorstwo Firma Budowlano – Usługowa „EM-BUD” Marek Kuchna w ramach środków pozyskanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” zakupiła nowoczesną koparko-ładowarkę JCB 3CX Turbo Plus o wysokich parametrach. Dzięki inwestycji firma mogła również poszerzyć wachlarz usług i stać się konkurencyjną na rynku usług budowlanych. Jednocześnie firma utworzyła 2 dodatkowe miejsca pracy, a co za tym idzie może realizować zlecenia bez konieczności uzależniania terminów od mocy przerobowych podwykonawców. Firma Pana Marka Kuchny powstała w 2009 roku i odtąd świadczy nieprzerwalnie usługi w zakresie realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. Siedziba firmy mieści się w Morawicy. W swej ofercie usługowej ma następujące typy prac: roboty remontowo- budowlane, nadzory inwestorskie, przeglądy techniczne budynków oraz kosztorysowanie, wykopy pod fundamenty domów mieszkalnych oraz budynków gospodarczych i innych niemieszkalnych, wykopy pod przydomowe oczyszczalnie ścieków, pod gruntowe wymienniki ciepła, pod kanalizację zewnętrzną, sieci gazowe i wodno-kanalizacyjne, wykopy oczek wodnych, drenaży liniowych, rowów melioracyjnych, niwelację - wyrównywanie terenu, przygotowanie terenu pod chodniki, parkingi, zdejmowanie i nakładanie wierzchniej warstwy gleby, budowa skalniaków, transport ziemi,

Głównym rynkiem, na którym działa FIRMA „EM-BUD” jest teren województwa świętokrzyskiego                                                          

 

Poprawiono: czwartek, 19, wrzesień 2019 09:15

Odsłony: 722

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy