Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD 2015

Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

           Logotypy na strone

Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd składa się z 3 członków w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.   W skład Zarządu wchodzi reprezentant z terenu każdej z gmin objętych działaniem LGD. Do Zarządu wybrani zostali:

Marcin Dziewięcki – Prezes Zarządu

Jacek Kania – Wiceprezes Zarządu

Monika Piotrowska – Wiceprezes Zarzadu

 

Poprawiono: poniedziałek, 05, wrzesień 2016 11:39

Odsłony: 2833

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy