Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

OkladkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Nasz kanał telewizyjny

yt

Logotypy na strone

Ogłoszenie o naborze 1/2022

Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”

działająca na terenie gmin:

Chęciny, Morawica, Nowiny

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia:

Podejmowanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ogłoszenie - pobierz

Regulamin - pobierz

Załacznik nr 1 - Procedura wyboru operacji  - pobierz

Załacznik nr 2 - Regulamin Pracy Rady - pobierz

Załacznik nr 3 Wniosek o przyznanie pomocy  - pobierz

Załacznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku - pobierz

Załacznik nr 5 Wzór umowy  - pobierz

Załacznik nr 6 Wniosek o płatność - pobierz

Załacznik nr 7 Kryteria wyboru operacji - pobierz

Załacznik nr 8 Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki  -  pobierz

9. Karta weryfikacji formalnej - pobierz

10. Biznesplan - pobierz

11. Tabele finansowe pomocne do biznesplanu - pobierz 

12. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu biznesplanu - pobierz

13. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz

14. Oświadczenie o nieprzyznaniu pomocy - pobierz

15. Oświadczenie o przynależności o grupy defaworyzowanej  -pobierz

16. Karta weryfikacji zgodności z PROW 2014-2020 - pobierz                  

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy