Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

OkladkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Nasz kanał telewizyjny

yt

Logotypy na strone

1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

Wyniki naboru wniosków nr 1/2020

Ogłoszenie o naborze nr 1/2020

Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”

działająca na terenie gmin:

Chęciny, Morawica, Sitkówka-Nowiny

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia:

Podejmowanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ogłoszenie (doc)- pobierz

Regulamin (doc) - pobierz

Poprawiono: poniedziałek, 27, kwiecień 2020 10:11

Odsłony: 4853

Ogłoszenie o naborze

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”

działająca na terenie gmin:

Chęciny, Morawica, Sitkówka- Nowiny

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia:

Podejmowanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ogłoszenie - pobierz

Regulamin - pobierz

Załącznik nr 1 do regulaminu - Procedura wyboru - pobierz

Załącznik nr 2 do regulaminu - Regulamin Pracy Rady - pobierz

Załacznik nr 3 do regulaminu - Wniosek o przyznanie pomocy - pobierz

Załacznik nr 4 do regulaminu - Instrukcja wypełniania wniosku - pobierz

Załacznik nr 5 do regulaminu - Wzór umowy - pobierz

Załacznik nr 6 do regulaminu - Wniosek o płatność - pobierz

Załacznik nr 7 do regulaminu - Kryteria wyboru operacji - pobierz

Załacznik nr 8 do regulaminu - Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki - pobierz

Biznesplan - pobierz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu biznesplanu - pobierz

Narzędzie pomocnicze do wyliczania tabel finansowych w biznesplanie - pobierz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz

Oświadczenie o nieprzyznaniu pomocy - pobierz

Oświadczenie o przynależności na dzień składania wniosku do grupy defaworyzowanej jaką stanowią osoby bezrobotne- pobierz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich - pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz

Poprawiono: piątek, 24, kwiecień 2020 15:48

Odsłony: 2095

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy