Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

OkladkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Nasz kanał telewizyjny

yt

Logotypy na strone

2.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Wyniki naboru 2/2022

Poprawiono: piątek, 06, maj 2022 14:10

Odsłony: 575

OGŁOSZENIE O NABORZE 2/2022

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” działająca na terenie gmin:

Chęciny, Morawica, Nowiny

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia:

2.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 8 marca do 21 marca 2022 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30. Ostateczny termin składania wniosków upływa 21 marca 2022 roku o godzinie 15:30. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Regulamin naboru 2/2022 - pobierz

Załącznik nr 1 do regulaminu - Procedura oceny i wyboru operacji - pobierz

Załącznik nr 2 do regulaminu - Regulamin Pracy Rady - pobierz

Załącznik nr 3 - Wniosek o przyznanie pomocy - pobierz

Załącznik nr 4 - Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - pobierz

Załacznik nr 5 - Umowa o przyznaniu pomocy - pobierz

Załącznik nr 6 - Wniosek o płatność -  pobierz

Załącznik nr 7 - Kryteria wyboru - pobierz 

Załącznik nr 8 - Planowane do osiągniecia cele i wskaźniki - pobierz

Załącznik nr 9 - Karta weryfikacji formalnej wniosku - pobierz

Poprawiono: poniedziałek, 21, luty 2022 15:19

Odsłony: 586

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW W RAMACH NABORU 1/2021

Lista operacji wybranych - pobierz

Lista Radnych biorących udział w ocenie  - pobierz

Lista wniosków spełniających warunki ubiegania się o wsparcie -pobierz

Protokół z posiedzenia Rady w dniu 29.07.2021 r. - pobierz

Rejestr interesów członków Rady - pobierz

Poprawiono: piątek, 30, lipiec 2021 14:37

Odsłony: 182

Nabór wniosków nr 1/2021

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” 

działająca na terenie gmin: Chęciny, Morawica, Nowiny

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia:

2.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 28 czerwca do 12 lipca 2021 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30. Ostateczny termin składania wniosków upływa 12 lipca 2021 roku o godzinie 15:30. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Poprawiono: poniedziałek, 14, czerwiec 2021 13:18

Odsłony: 1052

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW W RAMACH NABORU 3/2020

Lista członków Rady biorących udział w ocenie - pobierz

Lista operacji wybranych - pobierz

Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia - pobierz

Protokół z zebrania Rady - pobierz

Rejestr interesów członków Rady - pobierz 

Poprawiono: czwartek, 13, sierpień 2020 12:30

Odsłony: 472

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy