Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Nasz kanał telewizyjny

yt

Logotypy na strone

3.1.1 Lokalna sieć innowacji

Raporty z realizacji zadań 3.1.1 Lokalna sieć innowacji

Raporty z warsztatów:

1. Stowarzyszenie mieszkańców Piasecznej Górki "Z GÓRKI" - pobierz

2. Stowarzyszenie "Dobra Szkoła" w Siedlcach - pobierz

3. Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku - pobierz

4. Stowarzyszenie "Między Rajem a Piekłem" - pobierz

5. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej - pobierz

Poprawiono: środa, 07, luty 2018 11:19

Odsłony: 834

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 3.1.1

Poprawiono: poniedziałek, 24, kwiecień 2017 13:03

Odsłony: 949

Ogłoszenie o naborze

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” działająca na terenie gmin:

Chęciny, Morawica, Sitkówka- Nowiny

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia 3.1.1

Lokalna sieć innowacji

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 7 lutego do 28 lutego 2017 r.

Ogłoszenie o naborze oraz wszelkie niezbędne dokumenty można pobrać poniżej.

Ogłoszenie o naborze -pobierz

Regulamin naboru - pobierz

Załącznik nr 1 do regulaminu - Procedura oceny i wyboru grantobiorców - pobierz

(załacznik nr 2, 3, 5 i 6 do w/w procedury stanowią odpowiednio załaczniki nr 4, 2, 5 i 6 do niniejszego regulaminu naboru)

Załącznik nr 2 do regulaminu - Karta oceny formalnej wniosku - pobierz

Załacznik nr 3 do regulaminu - Regulamin Pracy Rady - pobierz

Załacznik nr 4 do regulaminu  - Wniosek o powierzenie grantu - pobierz

Załacznik nr 5 do regulaminu - Wzór umowy o powierzenie grantu - pobierz

Załacznik nr 6 do regulaminu - Sprawozdanie końcowe z realizacji powierzonego grantu - pobierz

Załacznik nr 7 do regulaminu - Kryteria wyboru grantobiorców - pobierz

Załacznik nr 8 do regulaminu - Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki - pobierz

Poprawiono: wtorek, 21, listopad 2017 15:27

Odsłony: 880

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy