Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

OkladkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Nasz kanał telewizyjny

yt

Logotypy na strone

DOBRE PRAKTYKI W REALIZACJI LSR

 DSC0021Miło nam poinformować, iż po raz kolejny Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” dofinansowała w ramach przedsięwzięcia „Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego” projekt mający na celu ochronę zabytków. Tym razem dofinansowanie otrzymała parafia p.w. NMP w Bolminie. Inicjatorem realizacji projektu był ks. Władysław Janic.

Parafia w Bolminie utworzona została w 1547 roku. Wówczas rolę kościoła parafialnego pełniła drewniana kaplica pw. Trójcy Przenajświętszej, usytuowana poniżej pałacu rodziny Brzeskich. Za namową ks. Jakuba Chrostkowskiego, mansjonarza małogoskiego pełniącego obowiązki proboszcza w Bolminie, Jan Brzeski, syn Stanisława, ufundował istniejący do dziś kościół murowany p.w. Narodzenia NMP.

W 1617 roku bp. Tomasz Oborski, sufragan krakowski konsekrował kościół i ołtarz główny. W 1636 roku dobudowana została kaplica od strony północnej, a w XVII w. kościół został powiększony przez dobudowanie od strony zachodniej wieży – dzwonnicy.

Przed wojną oraz po wojnie liczne pielgrzymki z okolicznych parafii ściągały na odpust do Bolmina z całą procesjonalną paradą. W czasie I wojny światowej w 1914 r kościół został trafiony pociskami artyleryjskimi. Ks. Folfasiński, przebywający w tym czasie w Kielcach, wydał polecenie, aby obraz Matki Bożej przewieźć w bezpieczne miejsce do Kielc. Gdy mieszkańcy Bolmina zdjęli obraz i przygotowywali go do wywiezienia, usłyszeli w kościele płacz dziecka. Zdziwieni przeszukali całą świątynię, niestety dziecka nie znaleźli. Wyszli, więc przed kościół i przeszukali cały plac przed świątynią – i tu nie znaleźli dziecka. Zdziwieni wrócili do kościoła, by wykonać to, co zamierzali.

Gdy zbliżyli się do obrazu z zamiarem wyniesienia go na czekający wóz, znowu usłyszeli płacz dziecka. Przerażeni tym faktem uznali, że to znak z nieba i Matka Boża nie chce, aby jej cudowny wizerunek był wywieziony z kościoła. Postanowili, że ukryją go w kościele. Tu więc, pod posadzką, zakopali obraz, który szczęśliwie przetrwał zawieruchę wojenną. Co dziwne, kościół, choć pokiereszowany pociskami, ocalał, a wieś została prawie zrównana z ziemią. Pociski, które wpadały do świątyni, nie wybuchały, a jeśli już nastąpił wybuch, to czynił on  niewielkie zniszczenia.

Środki pozyskane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” zostały przeznaczone na wymianę okien, które z upływem czasu utraciły swoje właściwości. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy estetyki obiektu, a także jego właściwości użytkowych poprzez poprawę termoizolacyjności i ujednolicenia podziałów oraz form okien.

Parafia Rzymskokatolicka uzyskała dofinansowanie w kwocie 39 999,00 zł w ramach przedsięwzięcia 2.1.3 „Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego” w ·ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 .

 

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy