Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

OkladkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Nasz kanał telewizyjny

yt

Logotypy na strone

DOBRE PRAKTYKI W REALIZACJI LSR

IMG 0329Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” dofinansowała kolejny projekt mający na celu ochronę zabytków. Tym razem dofinansowanie otrzymała Parafia Rzymskokatolicka p.w Wszystkich Świętych w Brzezinach.            

Powstanie parafii Brzeziny datuje się na rok 1440. Wieś była wówczas własnością biskupów krakowskich. Mieszkańcy należeli do parafii istniejącej przy Kolegiacie Kieleckiej. Parafię w Brzezinach pod wezwaniem Wszystkich Świętych i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny erygował biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki. Przydzielono do niej, oprócz Brzezin, Bilczę, Morawicę i Morawicką Wolę. Na wzniesieniu zwanym Siedliskową Górą wybudowano wówczas mały drewniany kościółek, który przetrwał dwa wieki.

W 1646 roku na jego miejscu został zbudowany przez księdza Liszkiewicza kościół murowany w stylu późnorenesansowym. Konsekrował go 8 września 1675 roku biskup krakowski Andrzej Trzebicki, o czym informuje marmurowa tablica z łacińskim napisem umieszczona w prezbiterium. W 1870 roku został rozbudowany przez przedłużenie nawy głównej i wzniesienie wieży. Dobudowana część kościoła ma styl barokowy. Prezbiterium jest nieco niższe i węższe, ze sklepieniem kolebkowym, przy nim od północy zakrystia.

Środki pozyskane z Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” zostały przeznaczone na renowację więźby dachowej zabytkowego kościoła w Brzezinach, która wymagała natychmiastowej renowacji. Więźba była spróchniała, zniszczona przez szkodniki, przez co stwarzała zagrożenie zawalenie dachu kościoła , a tym samym zniszczenie zabytku. W ramach projektu wykonano naprawę więźby dachowej nad nawą główną oraz nad prezbiterium, a także został ocieplony strop.

Wniosek dofinansowany w wysokości 36 893,00 tys. zł. w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „ Objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy