Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

OkladkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Nasz kanał telewizyjny

yt

Logotypy na strone

DOBRE PRAKTYKI W REALIZACJI LSR

 DSC0002 KopiowanieLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy ‘’ w ramach przedsięwzięcia 2.1.3 Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego, dofinansowała kolejne dwa projekty mające na celu ochronę zabytków. Tym razem dofinansowanie otrzymała Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Mikołaja w Lisowie.

Kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Mikołaja Biskupa w Lisowie należy do świątyń o bardzo starej metryce. Powstał przed 1326 rokiem, kiedy jego istnienie (jak również i parafii pod pierwotnym wezwaniem świętego Andrzeja apostoła), potwierdzają akta Kamery Papieskiej. Kościół w Lisowie w obecnej postaci murowany, z kamienia, tynkowany, w bryle bezstylowy, od zachodu barokowa wieża, wnętrze późnobarokowe. We wnętrzu kościoła znajduje się prezbiterium ze sklepieniem krzyżowym, a także ołtarz główny późnobarokowy z drugiej połowy XVIII w. Po lewej stronie wewnątrz kościoła znajdują się dwie kaplice Matki Boskiej Częstochowskiej z lat 1912-13, a druga Świętej Barbary z 1656 roku ufundowana przez Gabriela Krasińskiego. W ołtarzu głównym widoczna figura Św. Barbary. Na ścianach umieszczone są epitafia rodziny Krasińskich, a w podziemiach kościoła znajduje się krypta grobowa. Budynek kościoła , datowany na okres po połowie XVI w. , dotrwał do XVIII w., następnie uległ pożarowi w 1740r., po czym został odbudowany w 1746 powiększony w latach 1912 – 1913, odnowiony w 1920., a podczas drugiej wojny światowej silnie uszkodzony.

Środki pozyskane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” Parafia pw. Św. Mikołaja w Lisowie przeznaczyła na realizację dwóch projektów dotyczących renowacji zabytkowej ambony oraz zabytkowego prospektu organowego, w sumie pozyskała dofinansowanie w kwocie 79.677,00 zł. Na renowację ambony parafia otrzymała 39.811,00 zł, zaś na odnowienie prospektu organowego kwotę 39.866,00 zł.

Ambona oraz prospekt organowy były w bardzo złym stanie technicznym i wymagały pilnego odnowienia. W skutek upływu czasu oba zabytki utraciły swój żywy wygląd i blask. Konieczne było podjęcie działań zmierzających do przywrócenia piękna architektury zabytkowego kościoła i przeprowadzenia gruntownej konserwacji obu zabytków.

Zabytkowa ambona z kościoła parafialnego w Lisowie jest wyjątkowa ze względu na swoją formę, przypominającą łódź płynącą na morzu, symbolizującą Kościół, który płynąc przez wieki głosi światu Radosną Nowinę o Zmartwychwstaniu Chrystusa i zbawieniu człowieka.

Prospekt organowy został wykonany w roku 1823. Ze względu na konstrukcję prospektu część prac konserwatorskich była wykonywana w specjalistycznej pracowni a część na miejscu w świątyni. Do najważniejszych prac które zostały wykonane należy wzmocnienie struktury drewna oraz zabezpieczenie przed szkodliwymi czynnikami biologicznymi w postaci żerujących owadów. Ostatnim etapem prac był ponowny montaż poszczególnych elementów prospektu oraz konserwacja estetyczna, której celem było przywrócenie pierwotnego wyglądu zabytku.

 

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy