Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

OkladkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Nasz kanał telewizyjny

yt

Logotypy na strone

78157585 1132676066935042 2732662114467446784 nStowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Morawicy w ramach realizacji projektu pt. "Zakup pieca do wypalania ceramiki oraz warsztaty ceramiczne elementem integracji społecznej mieszkańców Miasta i Gminy Morawica" dofinansowanego przez Lokalną Grupę Działania "Perły Czarnej Nidy" zakupiło piec do wypalania ceramiki a także materiały do przeprowadzenia warsztatów.  

https://www.morawica.pl/asp/pl_start.asp?xtyp=14&submenu=210&xmenu=210&schemat=&menu=1&dzialy=1&typ=13&akcja=artykul&artykul=2962                                                                                                                                                                                               

  Logotypy do mapy   

Projekt pt. „Zakup pieca do wypalania ceramiki oraz warsztaty ceramiczne elementem integracji społecznej mieszkańców Miasta i Gminy Morawica" 

dofinansowany przez Lokalną Grupę Działania „Perły Czarnej Nidy”
 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
peracji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy