Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herb ChecinyMorawicaSitkowka Nowiny

Mapa obszaru LGD 2015

Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

           Logotypy na strone

Aktualności

DOBRE PRAKTYKI W REALIZACJI LSR

Stowarzyszenie Piasecznej Górki "Z Górki" w ramach realizacji projektu "Integracja mieszkańców Piasecznej Górki poporzez budowę miejsca integracji i organizację Festynu Rodzinnego", dofinansowanego przez Lokalną Grupę Działania "Perły Czarnej Nidy" zakupiło kosz do segregacji odpadów, ławki do wiaty, wybudowane zostało boisko do streetballa oraz zorganizowany został festyn.

Poprawiono: wtorek, 11, sierpień 2020 09:03

Odsłony: 9

REALIZUJEMY PROJEKT WSPÓŁPRACY "ŚWIĘTOKRZYSKA WSPÓLNA I AKTYWNA TURYSTYKA"

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” w partnerstwie z pięcioma innymi LGD z terenu województwa świętokrzyskiego przystąpiła do realizacji projektu mającego na celu wzrost atrakcyjności turystycznej i promocję obszarów gmin Morawica, Chęciny i Sitkówka-Nowiny. Projekt nosi nazwę „ŚWIAT” co oznacza - Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka".

Obszar LGD „Perły Czarnej Nidy” to jeden z najatrakcyjniejszych turystycznie obszarów Ziemi świętokrzyskiej. Niewątpliwie największe jego bogactwo to historia z Zamkiem Chęcińskim w tle, pałace, dwory, kościoły, to także rzeki, zbiorniki wodne, lasy, jaskinie, muzea, zabytki techniki, kaplice, kapliczki oraz liczne szlaki turystyczne i pewnie długo można by jeszcze wymieniać. Dzięki nim obszar LGD jest miejscem często odwiedzanym przez turystów, a dzięki realizacji projektu ŚWIAT mamy nadzieję, że stanie się jeszcze bardziej rozpoznawalny.

Poprawiono: piątek, 31, lipiec 2020 12:29

Odsłony: 78

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE "BUDOWA LUB PRZEBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ".

Zapraszamy na spotkania informacyjno-konsultacyjne w związku z planowanym naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej"

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” informuje, że spotkania informacyjno-konsultacyjne odbędą się w każdej z gmin obejmujących obszar LSR w terminie:

Morawica: 09.07.2020 r. godz. 10.00, sala konferencyjna Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy, ul. Spacerowa 7

Nowiny: 10.07.2020 r. godz. 10.00, budynek Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach, ul. Perłowa 1 

Chęciny: 10.07.2020 r. godz. 12.00,  Chęciny "Hala pod Basztami", ul. Armii Krajowej 18 A

Zapraszamy potencjalnych beneficjentów jak również wszystkie osoby zainteresowane  projektem. Osoby wyrażajace chęć uczestnictwa w spotkaniu proszone są o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu wyłącznie telefonicznie pod nr tel. 41 3114691 wew. 304, 305 

Jednocześnie przypominamy, że pracownicy biura świadczą bezpłatne doradztwo dla osób chcących aplikować o środki z naszego budżetu. Jesteśmy dostępni w biurze mieszczącym się w Morawicy, ul. Spacerowa 7 w dni robocze w godz. 7:30-15:30, a także pod numerem telefonu 41 31 14 691 wew. 304, 305.

Poprawiono: środa, 08, lipiec 2020 12:50

Odsłony: 34

Nabór wniosków nr 3/2020

W dniu wczorajszym ogłosiliśmy nabór wniosków z zakresu 2.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 15 lipcado 29 lipca 2020 r. 

Więcej informacji 

Poprawiono: środa, 01, lipiec 2020 09:39

Odsłony: 42

Walne Zebranie Członków w czasach koronawirusa

W związku z wyjątkową sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się groźnego wirusa SARS-CoV-2 i obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii, termin przyjęcia przez organizacje pozarządowe sprawozdania finansowego za 2019 r. uległ wydłużeniu do dnia 30.09.2020 r. Wobec powyższego – mając nadzieję na ustabilizowanie się sytuacji - informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo osób mających brać udział w posiedzeniu, Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” planuje się przeprowadzić w m-cu wrześniu.

Poprawiono: środa, 24, czerwiec 2020 09:04

Odsłony: 66

DSC 5327Stowarzyszenie Chęciński Uniwersytet III Wieku w ramach realizacji projektu pt. "Integracja mieszkańców poprzez działania na rzecz ochrony środowiska pn. Zielona Gmina Chęciny" dofinansowanego przez Lokalną Grupę Działania "Perły Czarnej Nidy" zorganizowało cykl działań i wydarzeń służących podnoszeniu wiedzy mieszkańców z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu, pod hasłem "Zielona Gmina Chęciny". 

https://www.checiny.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=169&dzialy=169&akcja=artykul&artykul=12953         

Poprawiono: środa, 10, czerwiec 2020 15:23

Odsłony: 173

DOBRE PRAKTYKI W REALIZACJI LSR

DSCF0443mOchotnicza Straż Pożarna w Tokarni w ramach realizacji projektu pt. "Integracja mieszkańców poprzez sprzątanie rzeki oraz wybranych terenów gminy Chęciny" dofinansowanego przez Lokalną Grupę Działania "Perły Czarnej Nidy" zorganizowała  dwie akcje sprzątania rzeki Czarnej Nidy podczas spływów kajakowych, oraz sprzatąnie terenu wokół zbiornika wodnego w Lipowicy wraz z zawodami wędkarskimi. 

Poprawiono: środa, 24, czerwiec 2020 11:33

Odsłony: 238

Podkategorie

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy