Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD 2015

Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

           Logotypy na strone

Sitkówka-Nowiny


Pomnik w Szewcach
 –  upamiętnia bitwę oddziałów AK z Niemcami dnia 17 września 1944 roku. Zlokalizowany jest po
lewej stronie drogi łączącej Zgórsko z Szewcami, w lesie o wybitnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych w otoczeniu starych dębów. Obok pomnika przechodzi niebieski szlak turystyczny  z Pasma Zgórskiego do Jaskini Piekło oraz  geologiczna ścieżka dydaktyczna z Pasma Zgórskiego do Jaskini Raj. Przy pomniku można odpocząć na przygotowanych do tego celu ławkach, podziwiając otaczającą przyrodę.

 Kryta Pływalnia „Perła” w Nowinach – jest największą atrakcją turystyczną gminy, spełniającą funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe. Wyposażona jest w basen dla dorosłych i młodzieży z  podwodnymi masażami, dzikimi źródłami i wodospadami oraz drugi basen dla dzieci z mała zjeżdżalnią i efektowną kaskadą. Największą atrakcją basenu jest kręta zjazdowa rura o długości 93 m, która cieszy się dużą popularnością wśród turystów i odwiedzających. W maju na basenie Perła odbywa się unikatowa i bardzo widowiskowa impreza sportowo-rekreacyjna Ogólnopolski Turniej Szachów Wodnych. http://www.perla.nowiny.com.pl/

 Kompleks sportowo-rekreacyjny w Nowinach – zlokalizowany jest obok basenu Perła, a w jego skład wchodzą trzy pełnowymiarowe boiska do piłki nożnej, dwa boiska do piłki plażowej, bieżnia, hala sportowa, profesjonalny skate-park. W kompleks wkomponowany jest plac festynowy ze sceną, gdzie odbywają się liczne imprezy kulturalne takie jak: w czerwcu Piknik Geologiczny „Płukanie złota w Nowinach” i w sierpniu Międzynarodowe Skoki Spadochronowe „Para-Rura”.

Dolina Bobrzy – najpiękniejszy fragment doliny znajduje się na odcinku od Słowika do Trzcianek. Obszar ten w latach 20 i 30 XX wieku był ulubionym letniskiem dla mieszkańców Kielc. Wypoczywali tu lekarze, adwokaci, artyści i przedsiębiorcy, a świadectwem tego okresu są zachowane liczne wille i domki letniskowe w Słowiku, Zagrodach i Trzciankach. Wzdłuż leniwie meandrującej Bobrzy wyznaczono trasę przyrodniczej ścieżki dydaktycznej Klubu 4H, którą wędrując można zobaczyć przepiękne starorzecza Bobrzy, ciekawą roślinność nadrzeczną, dawne domki letniskowe, pozostałości młynów wodnych oraz inne miejsca stanowiące natchnienie do plenerów malarskich i fotograficznych.

 

Góra Berberysówka 279 m n.p.m. – położona jest we wschodniej części  Pasma Bolechowickiego i stanowi doskonały punkt widokowy na Chęciny z górującym nad miastem zamkiem gotyckim. Na szczycie znajdują się interesujące zespoły roślinności kserotermicznej oraz powierzchniowe ślady działalności górniczej związane z historycznym górnictwem kruszcowym rud ołowiu. Po stronie wschodniej wzniesienia znajduje się nieczynny kamieniołom Zgórsko, który jest przepięknym obiektem krajobrazowym. Miejsca te można odwiedzić wędrując z Nowin przyrodniczą ścieżką dydaktyczną Klubu 4H.

 


Pasmo Zgórskie z Górą Patrol 388 m n.p.m.
  -  położone jest w północnej części gminy, a Patrol jest najwyższym wzniesieniem na terenie LGD „Perły Czarnej Nidy”. Obszar ten idealnie nadaje się do uprawiania turystyki  pieszej, rowerowej oraz edukacji przyrodniczej dla wycieczek szkolnych. Przez teren ten przebiegają liczne szlaki turystyczne piesze i rowerowe oraz geologiczna ścieżka dydaktyczna. Wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe sprzyjają rozwojowi lokalnych imprez turystycznych jak Jesienny Rajd Gminny oraz wycieczki przyrodnicze.

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy