Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

OkladkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Nasz kanał telewizyjny

yt

Logotypy na strone

KONFERENCJA DOTYCZĄCA II WOJNY ŚWIATOWEJ NA TERENIE GMIN MORAWICA, CHĘCINY, NOWINY

Plakat16.09.2021 skompensowanyW imieniu Lokalnej Grupy Działania "Perły Czarnej Nidy" oraz Wójta Gminy Nowiny serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji dot. II Wojny Światowej na terenie Gmin Morawica, Chęciny, Nowiny, która odbędzie się w dniu 24.09.2021 r. o godz. 17.00 w auli Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach, ul. Perłowa 1. 

Konferencja organizowana jest w ramach projektu współpracy ŚWIAT współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realziacja dzialań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania. 

 

 

 

 

 .

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy