Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Wizja i Misja

Wizja i misja

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” zrzesza członków, którzy wspólnie wyznaczyli kierunki rozwoju terenu LGD poprzez opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju tj. podstawowego dokumentu działania każdej LGD w Polsce. Podczas spotkań w ramach opracowania LSR analizowano mocne i słabe strony terenu objętego LSR, a także szanse i zagrożenia. Na podstawie tak przeprowadzonej analizy SWOT określono wizję i misję Stowarzyszenia.

Wizja terytorium LGD Perły Czarnej Nidy
PERŁY CZARNEJ NIDY – HARMONIJNE POŁĄCZENIE TURYSTYKI I LOKALNEGO BIZNESU PRZY WYKORZYSTANIU I ZACHOWANIU WALORÓW PRZYRODNICZYCH, KULTUROWYCH I HISTORYCZNYCH, WYKORZYSTUJACE AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNĄ I NOWOCZESNĄ INFRASTRUKTURĘ, PRZYJAZNE INWESTOROM.

 

Misja Stowarzyszenia LGD Perły Czarnej Nidy 
LGD REALIZATOREM WSPÓLNEJ STRATEGII PODNOSZACEJ JAKOŚĆ ŻYCIA I AKTYWIZUJĄCEJ MIESZKAŃCÓW DO DZIAŁANIA NA RZECZ REGIONU I LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 3491

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy