Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Konferencja podsumowująca projekt współpracy pn. Świętokrzyska Wspólna i Aktywna turystyka "ŚWIAT".

W dniu 14 września 2021 roku w sali konferencyjnej Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy mieszczącego się przy ul. Spacerowej 7, odbyła się konferencja podsumowująca projekt współpracy pn. Świętokrzyska Współna i Aktywna turystyka ŚWIAT", połączona z prezentacją rezultatów zakończonego projektu.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele LGD oraz zaproszeni goście.

Celem projektu było: Podniesienie atrakcyjnośći obszaru objętego  projektem poprzez poszerzenie i promocję oferty turystycznej, rozwój turystyczny obszaru oraz stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenie partnerskich LGD.

Projekt realizowany był  przez pięć Lokalnych Grup Działania z terenu województwa świętokrzyskiego, a na obszarze naszej Loklanej Grupy Działania zaplanowano i co najważniejsze zrealizowano kilka ciekawych zadań.

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące zadania:

• Modernizacja szlaków turystycznych Ścieżka Mnicha oraz archeo–geologicznego w Chęcinach;

• Modernizacja szlaku rowerowego pętla po gminie Morawica. Odnowione zostało oznakowanie poprzez malowanie dodatkowych znaków podnoszących komfort użytkowników;

• Budowa dwoch pomostów do wyciągania kajaków na szlaku kajakowym na Czarnej Nidzie;

• Dzięki tej współpracy z PTTK Kielce wyznaczony został nowy szlak pieszy Daleszyce – Chęciny przez Morawicę liczący 45 kilometrów;

• Montaż dwóch samoobsługowych stacji naprawy rowerów IBOMBO PRS – SCANDIC EUIPO w Nowinach i Szewcach; 

• W lesie w Radomicach wyeksponowany został jeden z ważniejszych punktów na tzw. szlaku pancernym w gm. Morawica. Odtworzone zostało stanowisko czołgowe zgodnie z oryginalnym niemieckim projektem;

• Konferencje dot. wydarzeń II Wojny Światowej i promujące szlak pancerny. W ramach projektu odbyły się dwie z cykklu trzech konferencji. Pierwsza w Chęcinach sfinansowana została ze środków własnych LGD i miała miejsce dn. 05.09.2019 roku w Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach w 80-tą rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Druga odbyła się 17.01.2020 r. w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy. Trzecią zaplanowano na dzień 24.09.2021 r. w auli Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach w rocznicę bitwy pod Szewcami, która odbyła się 18 września 1944 r; 

• Wydanie przewodnika kajakowego "Królestwo Nidy" po rzekach Ponidzia i okolic opisującego rzeki: Nidę, Czarną Nidę, Białą Nidę, Bobrzę, Łosośną (Wierną Rzekę), Czarną i Mierzawę, 

• Zorganizowanie spływu kajakowego. Trasa spływu wiodła malowniczym odcinkiem rzeki Czarnej Nidy, szlakiem kajakowym wyznaczonym i oznakowanym w ramach realizacji projektu współpracy „AKTIW”. 

• TROPEM JEDNEJ Z NAJWIĘKSZYCH BITEW PANCERNYCH NA ZIEMIACH POLSKICH. STYCZEŃ 1945 R. to tytuł najnowszego wydawnictwa, które ukazało się dzięki Lokalnej Grupie Działania „Perły Czarnej Nidy”. 

• Rajd rowerowy zorganizowany zostanie w celu promocji turystyki rowerowej na obszarze LGD (dn. 26.09.2021r. )

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację projektu.  

 

 

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy