Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Tropem jednej z największych bitew pancernych na ziemiach polskich. Styczeń 1945 r.

Okladkamalato tytuł najnowszego wydawnictwa, które ukazało się dzięki Lokalnej Grupie Działania „Perły Czarnej Nidy”.

„Świadomość własnej przeszłości
pomaga włączyć się w długi szereg
pokoleń by przekazać następnym
wspólne dobro – ojczyznę”

Te słowa Jana Pawła II zamieszczone na postumencie krzyża przydrożnego w Lisowie, wykonanego m.in. z jarzma i lufy armaty czołgu T34/85 – w miejscu, w którym 13 stycznia 1945 r. rozegrała się zacięta bitwa pomiędzy oddziałami niemieckimi i radzieckimi – oddają ideę, jaka przyświecała powstaniu tej książki. Od wielu lat Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” podejmuje inicjatywy mające na celu zachowanie i kultywowanie lokalnej historii, tradycji i kultury. Obszar jej działania to gminy: Chęciny, Morawica i Nowiny – tereny dotknięte wojenną pożogą; oczywistą jest więc chęć przybliżenia i uwiecznienia tych tragicznych wydarzeń dla potomności. Książka, którą trzymacie Państwo w ręku powstała z pasji. Jej napisanie poprzedzone było długimi tygodniami poszukiwań w archiwach państwowych – również rosyjskich, studiowaniem dokumentów źródłowych oraz latami spędzonymi w terenie i na rozmowach z mieszkańcami, którzy dzielili się swoimi historiami lub opowieściami przekazanymi przez starszych członków ich rodzin. Naszemu stowarzyszeniu udało się zaangażować do przygotowania tego opracowania prawdziwego pasjonata lokalnej historii, znawcę militariów, a zarazem eksperta w swojej dziedzinie – Konrada Maja.

Przygotowana przez autora publikacja traktuje o niezwykle krwawych walkach zbrojnych prowadzonych podczas II Wojny Światowej w okresie lipiec 1944 r. - styczeń 1945 r., szczegółowo opisująca działania m.in. XXIV Korpusu Pancernego Wermachtu oraz radzieckiej 4. Armii Pancernej Gwardii, które w dniach 13-15 stycznia prowadziły w tym regionie walki, określone później mianem jednej z największych bitew pancernych na terenie Polski. Ostateczne fiasko niemieckiego kontruderzenia prowadzonego na południe od Kielc na rozwijające się do natarcia z przyczółku baranowsko-sandomierskiego oddziały Armii Czerwonej zadecydowało o losach wielkiej ofensywy wiślańsko-odrzańskiej. Tak szczegółowego, bogatego w zdjęcia, schematy bitew i kompleksowego opracowania na ten temat dotychczas nie było.

Nieocenioną wartością tego wydawnictwa jest także przywołanie wspomnień uczestników tamtych zdarzeń, w tym żołnierzy niemieckich, radzieckich oraz członków miejscowej społeczności. Z kolei milczący­mi świadkami wojennych czasów są kapliczki i krzyże, które mieszkańcy z wykorzystaniem pozostałości pozyskanych z pola bitwy wznieśli jako podziękę za ocalenie życia, na pamiątkę tragicznych wydarzeń i jako przestrogę dla kolejnych pokoleń. Jest tu także podrozdział ukazujący w jaki sposób – poza kapliczkami i krzyżami – elementy uzbrojenia i po­jazdów pancernych zaadaptowane zostały w codziennym życiu mieszkań­ców w domach, gospodarstwach i obejściach.

Zachęcamy do lektury książki wierząc, że jest ona pozycją wyjątko­wą na rynku wydawniczym nie tylko z uwagi na zawartą w niej treść, ale także z tej przyczyny, że przybliża czytelnika do lokalnej historii, o której nie należy zapominać, bo ona również definiuje to, kim współcześnie je­steśmy.

                                                                             Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Perły Czarnej Nidy"

 

Osobom zainteresowanym udostępniamy książkę bezpłatnie w biurze Lokalnej Grupy Działania Perły Czarnej Nidy w Morawicy, ul. Spacerowa 7

Wydawnictwo „Tropem jednej z największych bitew pancernych na ziemiach polskich. Styczeń 1945 r.” opracowane przez Lokalną Grupę Działania „Perły Czarnej Nidy” powstało w ramach projektu współpracy ŚWIAT (Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka) i współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania, PROW 2014-2020. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

 

 

 

 

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy