Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Małe projekty

Dokumentacja konkursu 413/17/2014

Lista wniosków wybranych - pobierz

Lista wniosków niewybranych - pobierz

Protokół z zebrania Rady w dniu 6 października 2014 r. - pobierz

Protokół z zebrania Rady w dniu 13 października 2014 r. - pobierz

Poprawiono: środa, 22, październik 2014 13:45

Odsłony: 2270

Nabór 2014

Ogłoszenie o naborze (doc) - pobierz

Wniosek o przyznanie pomocy (pdf)- pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku (pdf) - pobierz

Lokalne kryteria wyboru (pdf) - pobierz

Kryteria oceny zgodności z LSR (pdf) - pobierz

Kryteria uzasadniające realizacje w ramach LSR (pdf) - pobierz

Minimalne wymagania (pdf) - pobierz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (doc)- pobierz

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji (pdf) - pobierz

Załącznik do wniosku składany w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega sie o środki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie (pdf) - pobierz

Oświadczenie o pomocy de minimis (xls) - pobierz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (doc) - pobierz

Instrukcja wypełniania części D formularza (pdf) - pobierz

Poprawiono: czwartek, 09, październik 2014 08:33

Odsłony: 2482

Dokumentacja konkursu 413/14/2013

Lista operacji wybranych - pobierz

Lista operacji niewybranych - pobierz

Protokół z zebrania Rady w dniu 13.12.2013 r. - pobierz

Protokół z zebrania Rady w dniu 17.12.2013 r. - pobierz

Protokół z dnia 18.12.2013 r. - pobierz

Protokół z dnia 17.01.2014 r. - pobierz

Poprawiono: poniedziałek, 20, styczeń 2014 16:05

Odsłony: 2549

Ogłoszenie o II naborze 2013

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „Małe projekty”oraz "Odnowa i rozwój wsi"

w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”

działającej na terenie gmin:

Chęciny, Morawica, Sitkówka - Nowiny

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 22 listopada 2013 roku do 5 grudnia 2013 roku

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica w godz. 8.00 – 15.30.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu
wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” www.perlycn.pl

Kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru wniosków z zakresu „Małe projekty” są udostępnione na stronie Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica w godz. 8.00 – 15.30

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu:

„Małe projekty” w 2013 roku wynosi 836 285,72 zł

"Odnowa i rozwój wsi" w 2013 roku 828 308,35 zł

            W ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, każdy z wniosków może maksymalnie uzyskać 40 pkt. Do dofinansowania zakwalifikują się projekty, które uzyskają minimum 30% punktów możliwych do zdobycia.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 41 311 46 91 wew. 304.

Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) - pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku - pobierz

Lokalne kryteria wyboru - pobierz

Wykaz dokumentów niezbędnych - pobierz

Minimalne wymagania - pobierz

Kryteria uzasadniające realizację operacji w ramach LSR - pobierz

Kryteria oceny zgodności operacji z LSR - pobierz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz

Załącznik do Wniosku w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o środki przeznaczone na wyprzedające finansowanie kosztów kwalifikowalnych - pobierz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz

Poprawiono: środa, 15, styczeń 2014 15:08

Odsłony: 2484

Dokumentacja konkursu nr 413/12/2013

Protokół z zebrania Rady w dniu 21.06.2013 r. - pobierz

Protokół z zebrania Rady w dniu 27.06.2013 r. - pobierz

Lista operacji ocenionych - pobierz

Lista operacji wybranych - pobierz

Lista operacji niewybranych - pobierz

Poprawiono: poniedziałek, 05, sierpień 2013 14:48

Odsłony: 2891

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy