Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Działanie 431

Zestawienia rzeczowo finansowe w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja:

Zestawienie rzeczowo - finansowe po aneksie nr 12 do Umowy Przyznania Pomocy na lata 2011-2015 - pobierz

Zestawienie rzeczowo - finansowe po aneksie nr 11 do Umowy Przyznania Pomocy na lata 2011-2015 - pobierz

Zestawienie rzeczowo - finansowe po aneksie nr 9 do Umowy Przyznania Pomocy na lata 2011-2015 - pobierz

Zestawienie rzeczowo - finansowe po aneksie ne 8 do Umowy Przyznania Pomocy na lata 2011-2015 - pobierz

Zestawienie rzeczowo - finansowe będące załącznikiem do Umowy Przyznania Pomocy na lata 2011-2015 - pobierz

Zestawienie rzeczowo - finansowe po aneksie nr 4 do Umowy Przyznania Pomocy na 2010 rok - pobierz

Zestawienie rzeczowo - finansowe po aneksie nr 3 do  Umowy Przyznania Pomocy na 2010 rok - pobierz

Zestawienie rzeczowo - finansowe po aneksie nr 2 do  Umowy Przyznania Pomocy na 2010 rok - pobierz

Zestawienie rzeczowo - finansowe po aneksie nr 1 do  Umowy Przyznania Pomocy na 2010 rok - pobierz

Zestawienie rzeczowo - finansowe będące załącznikiem do Umowy Przyznania Pomocy na 2010 rok - pobierz

Zestawienie rzeczowo - finansowe po aneksie nr 2 do Umowy Przyznania Pomocy na 2009 rok - pobierz

Zestawienie rzeczowo - finansowe po aneksie nr 1 do Umowy Przyznania Pomocy na 2009 rok - pobierz 

Zestawienie rzeczowo - finansowe będące załącznikiem do Umowy Przyznania Pomocy na 2009 rok - pobierz

 Działanie 421 Wdrażanie projektów współpracy

Wdrażanie projektów współpracy:

Zestawienie rzeczowo - finansowe po aneksie nr 5 do Umowy 00026-6931-UM1300023/12 - pobierz

Zestawienie rzeczowo - finansowe po aneksie nr 4 do Umowy 00026-6931-UM1300023/12 - pobierz

Zestawienie rzeczowo - finansowe po aneksie nr 3 do Umowy 00026-6931-UM1300023/12 - pobierz

Zestawienie rzeczowo - finansowe po aneksie nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00026-6931-UM1300023/12 - pobierz

Zestawienie rzeczowo - finansowe do umowy przyznania pomocy nr 00026-6931-UM1300023/12 - pobierz

Przygotowanie projektów współpracy:

Zestawienie rzezczowo - finansowe po aneksie nr 1 do umowy nr 00007-6931-UM1300006/10 - pobierz

Zestawienie rzeczowo - finansowe do umowy 00007-6931-UM1300006/10 - pobierz

Poprawiono: środa, 14, styczeń 2015 13:00

Odsłony: 1373

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy