Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

OkladkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Nasz kanał telewizyjny

yt

Logotypy na strone

UMOWA NA WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE PODPISANA!

W dniu dzisiejszym w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Perły Czarnej Nidy" Marcin Dziewięcki oraz Wiceprezes Zarządu Jacek Kania, podpisali z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, reprezentowanym przez Marszałka Andrzeja Bętkowskiego i członka zarządu Marka Jońcę, umowę  o przyznaniu pomocy w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach  poddziałania Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Pozyskane środki finansowe przeznaczone będą na działania związane z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 oraz wspieranie lokalnego rozwoju.

 

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy