Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

PROGRAM SPOTKANIA KONSULTACYJNO - INFORMACYJNEGO "NOWA PERSPEKTYWA - NOWE MOŻLIWOŚCI"

Plakat 14.09.2023 LGD Pery Czarnej Nidy MorawicaSzanowni Państwo,

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach rozpoczyna cykl spotkań pn. Nowa perspektywa - nowe możliwości, promujących projekty w obszarze rynku pracy w ramach nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
Tematyka wydarzeń poświęcona będzie m.in. projektom wspierającym podnoszenie kwalifikacji pracowników, pracodawców i osób samozatrudnionych w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Przedstawione zostaną także zasady udzielania wsparcia kobietom powracającym na rynek pracy po zakończonym okresie opieki nad dziećmi. Zaprezentowane zostaną różne możliwości pomocy osobom zatrudnionym na umowach krótkoterminowych, umowach cywilno - prawnych oraz tzw. 'ubogim pracującym", a także złożenia projektów typu outplacement, skierowanych do pracowników zagrożonych zwolnieniem.

PROGRAM SPOTKANIA:

10. 00 Otwarcie spotkania         

Renata Janik - Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego

Aleksandra Marcinkowska - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach

Marcin Dziewięcki - Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Perły Czarnej Nidy"


Rynek pracy dziś i jutro. Trendy - wyzwania-perspektywy

Kierownik Oddziału Badań i Analiz WUP

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w programie Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027

Kierownik Wydziału Polityki Rynku Pracy WUP

Nowa odsłona Bazy Usług Rozwojowych

Rozszerzone możliwości dostępu do usług rozwojowych w perspektywie 2021-2027

Przedstawiciel wydziału Usług Rozwojowych WUP

Dyskusje, konsultacje z ekspertami

12.00 Lunch


 

                                       

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy