Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

OkladkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Nasz kanał telewizyjny

yt

Logotypy na strone

Spotkania informacyjne w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategi rozwoju" z zakresu "odnowa i rozwój wsi"

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” informuje, że w związku z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „odnowa i rozwój wsi”, organizuje spotkania informacyjne.

Odbędą się trzy spotkania, po jednym w  każdej z gmin wchodzących w skład LGD w następujących terminach:

06.07.2010 godz. 9.00  Sitkówka-Nowiny, Urząd Gminy, ul. Białe Zagłębie 25

07.07.2010 godz. 9.00  Chęciny, Urząd Gminy i Miasta pl. 2-go Czerwca 2

08.07.2010 godz. 9.00  Morawica, Urząd Gminy, ul. Kielecka 38  

Ponadto w okresie naboru wniosków, tj. od 19 lipca do 17 sierpnia będą miały miejsce dyżury pracowników biura LGD w każdej z gmin. O terminach dyżurów poinformujemy oddzielnie. 

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy