Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Nabór wniosków na „Odnowę i rozwój wsi zakończony”

Zakończył się nabór wniosków na działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu „Odnowa i rozwój wsi”,  który trwał od 19 lipca do 17 sierpnia bieżącego roku. Do biura LGD wpłynęły trzy wnioski złożone przez gminy będące członkami LGD, których łączny koszt realizacji wyniesie 6 166 122,94 zł. Każda z gmin wnioskuje o maksymalną kwotę zwrotu jaką może otrzymać w tym działaniu z środków LGD, a więc o 500 000,00 zł. W dniu dzisiejszym odbyło się pierwsze posiedzenie Rady, na którym wybrano referentów poszczególnych wniosków i podjęto uchwałę o wykluczeniu z głosowania Radnych nie pozostających bezstronnymi w głosowaniu nad poszczególnymi wnioskami. Poniżej przedstawiamy listę wniosków, które wpłynęły do biura LGD wraz z tytułem projektu i całkowitymi kosztami realizacji, kosztami kwalifikowanymi i kwotą wnioskowaną:
Tabela 
L.p.
Nazwa wnioskodawcyTytuł projektu 
 Koszty całkowiteKoszty kwalifikowalne
Wnioskowana kwota pomocy
 1 Gmina Chęciny
Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Wolicy (gm. Chęciny)  4 192 147,95  1 376 842,51 500 000,00
 2 Gmina Morawica
  Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisów  1 049 974,99   860 635,24 500 000,00
 3 Gmina Sitkówka-Nowiny
  Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Szewce.  924 000,00  757 377,05 500 000,00
 

Referentami wniosków zostali: Chęciny – Edward Przywała, Morawica – Janusz Daszuta, Sitkówka-Nowiny – Magdalena Gołdzińska. Kolejne posiedzenie Rady, na którym omówione i poddane głosowaniu zostaną poszczególne wnioski odbędzie się w najbliższy czwartek tj. 28.08.2010 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Morawica.

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy