Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Konkurs na działanie „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw” zakończony

W dniach 24 i 27 stycznia bieżącego roku Rada Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” dokonała oceny wniosków, które złożone zostały na działanie z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Przypomnijmy, że ogłoszenie o naborze wniosków do tego konkursu ukazało się 13 grudnia  2010 r., a nabór trwał od 3 do 18 stycznia 2011 r. Do podziału między beneficjentów LGD dysponowało kwotą 408 250,40 zł. Do biura wpłynęło 5 wniosków na łączną kwotę 276 773,50. W wyniku oceny zgodności operacji z LSR Radni uznali, że wszystkie projekty są zgodne z LSR i poddano je ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru. Wynikiem tej oceny były przyznane punkty, które stanowią średnią spośród wszystkich głosujących członków Rady. Na podstawie przyznanych punktów utworzona została lista rankingowa. Wszystkie wnioski, które wpłynęły do biura LGD wybrane zostały do dofinansowania. Jeżeli w najbliższym czasie nie wpłyną żadne odwołania od decyzji Rady LGD złoży wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Świętokrzyski Oddział  Regionalny w Kielcach, gdzie poddane zostaną dalszej ocenie formalnej. Z uwagi na to, iż środki przeznaczone na to działanie nie zostały wykorzystane w całości, LGD ogłosi konkurs na „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw” raz jeszcze.

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy