Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Turystyka kajakowa - uczymy się od najlepszych

W dniach 12-14.05.2011 r. w ramach partnerskiego projektu AKTIW (Atrakcje Krajoznawczo-Turystyczne - Inicjatywa Wspólna) przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” wzięli udział w wyjeździe poświęconym tworzeniu produktu turystycznego w oparciu o turystykę kajakową. Przypomnijmy, że projekt AKTIW dotyczy utworzenia szlaku kajakowego na rzekach Czarna Nida, Bobrza, Nida i Czarna i realizowany jest wspólnie przez cztery Lokalne Grupy Działania. Oprócz LGD „Perły Czarnej Nidy” w projekcie uczestniczą LGD Dorzecze Wisły, LGD Ponidzie oraz LGD Ziemia Jędrzejowska GRYF.

W wyjeździe udział wzięło 20 osób (po 5 z każdego LGD) – konsultantów do sprawy przygotowania Studium zagospodarowania turystycznego poszczególnych rzek. Uczestnicy zakwaterowani zostali w Spale, gdzie w drugim dniu wyjazdu odbyła się konferencja dotycząca tworzenia produktu i marki turystycznej na przykładzie rzek Pilicy i Warty. Prelegenci w osobie  Agnieszki Popielawskiej – inspektora Wydziału Turystyki  Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Bronisława Helmana – prezesa LGD Dolina Pilicy zaprezentowali działania związane z tworzeniem infrastruktury kajakowej oraz promocją szlaku kajakowego. Po konferencji uczestnicy udali się do Tomaszowa Mazowieckiego na spotkanie z przedstawicielami firmy pAGAj zajmującej się organizacją spływów kajakowych i imprez towarzyszących. Tu poznali praktyczne aspekty prowadzenia działalności związanej z turystyka kajakową, a następnie by na własnej skórze doświadczyć tego o czym była mowa udali się nad Pilicę, gdzie w praktyce zapoznali się z infrastrukturą i organizacją szlaku. Spływ na 21 kilometrowym odcinku z Tomaszowa Mazowieckiego do Inowłodzi trwał niecałe 3 godziny. Podsumowaniem wyprawy było spotkanie przy grillu i ognisku, gdzie uczestnicy wyprawy dzielili się wrażeniami, spostrzeżeniami i pomysłami zastosowania zaobserwowanych rozwiązań i dobrych praktyk na naszym terenie. Zdobyta podczas wyjazdu studyjnego wiedza pozwoli przedstawicielom LGD lepiej przygotować się do kolejnego etapu projektu AKTIW, którym będzie przygotowanie studium zagospodarowania turystycznego rzeki Czarna Nida i Bobrza.

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy