Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

MAŁE GRANTY ZNÓW DO WZIĘCIA!

LGD „Perły Czarnej Nidy” w dniu 30.05.2011 ogłosiła nabór wniosków na działanie „Małe projekty”. O pomoc w tym działaniu ubiegać się mogą osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym fundacje lub stowarzyszenia niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, posiadające siedzibę lub prowadzące działalność na obszarze działania LGD, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych. Ogłoszenie o konkursie oraz wykaz niezbędnych dokumentów znajduje się w zakładce  konkursy/małe projekty

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy