Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Spotkania z beneficjentami Małych projektów

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” informuje, że w związku z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu działania „Małe projekty”, organizuje spotkania informacyjne, na które zapraszamy mieszkańców gmin Chęciny, Morawica i Sitkówka – Nowiny. Wniosek  w tym działaniu mogą złożyć osoby prawne (w tym stowarzyszenia, fundacje),  jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawy przyznają zdolność prawną (posiadające siedzibę lub prowadzące działalność na obszarze LSR) oraz osoby fizyczne (pełnoletni obywatele UE, zamieszkujący lub prowadzący działalność gospodarczą na obszarze LSR).


Odbędą się trzy spotkania, po jednym w każdej z gmin wchodzących w skład LGD w następujących terminach: 

08.06.2011 r. godz. 14.00 Morawica, Urząd Gminy, ul. Kielecka 38, sala konferencyjna

08.06.2011 r. godz. 14.00 Nowiny, Urząd Gminy, ul. Białe Zagłębie 25, sala konferencyjna

09.06.2011 r. godz. 14.00 Chęciny, budynek „Niemczówki”, ul. Małogoska 7 

Ponadto w okresie naboru wniosków, tj. od 13 do 27 czerwca 2011 r. pracownicy biura LGD raz w tygodniu pełnić będą dyżury w każdej z gmin. O terminach dyżurów poinformujemy oddzielnie. Więcej informacji na temat działania „Małe granty” można uzyskać klikając tutaj lub pod nr tel. 41 311 46 91 wew. 239

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy