Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Kolejny nabór wniosków na „Małe projekty”

W dniu dzisiejszym LGD „Perły Czarnej Nidy” już po raz trzeci ogłosiła nabór wniosków z zakresu „Małe projekty. Również tym razem do rozdysponowania pomiędzy wnioskodawców jest kwota ponad 440 tys. zł. Przypomnijmy, że minimalna kwota dofinansowania jednego wniosku wynosi 4 tys. zł a maksymalna 25 tys. zł i stanowi ona maksymalnie 70% kosztów całego projektu. O pomoc ubiegać się mogą osoby fizyczne, osoby prawne w tym stowarzyszenia i fundacje, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, które posiadają siedzibę na obszarze LGD, lub które prowadzą działalność na tym obszarze. Pomoc przyznawana będzie na operacje zgodne z zakresem określonym dla „Małych projektów” w załączniku do rozporządzenia. Jeszcze przed rozpoczęciem naboru wniosków w każdej z gmin wchodzących w skład LGD odbędzie się spotkanie informacyjne z osobami zamierzającymi aplikować o pieniądze na realizację swoich pomysłów, a w trakcie naboru pracownicy biura świadczyć będą bezpłatną pomoc w wypełnianiu wniosków. O dokładnych terminach spotkań oraz dyżurów pracowników wkrótce Państwa poinformujemy. Ogłoszenie o naborze oraz dokumenty aplikacyjne znajdują się w zakładce konkursy/małe projekty.

 

 Średniowieczna kuźnia jako miejsce kultywowania zawodu kowala - wnioskodawca Elżbieta Pędzik

 

 

 

 

 

 

 

 

III Piknik Historyczny Szewce 2010 -wnioskodawca - Stowarzyszenie rekonstrukcji historycznych "Jodła"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacja letnich zajęć dla dzieci "Wioska Indiańska" - Zaborze 2010 - wnioskodawca - Stowarzyszenie ekorozwoju Lisowa iZaborza

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy