Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

OkladkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Nasz kanał telewizyjny

yt

Logotypy na strone

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik biura LGD

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownik biura LGD do dnia 26.10.2009 r. wpłynęły trzy oferty kompletne pod względem formalnym. Na podstawie zebranych ofert zostały przeprowadzone z kandydatami rozmowy kwalifikacyjne.

Komisja Rekrutacyjna w skladzie:

  1. Marcin Dziewięcki - prezes LGD
  2. Rafał Wilk - wiceprezes LGD
  3. Przemysław Strójwąs - pracownik biura LGD

spośród zgłoszonych kandydatur wyłoniła jedną osobę do pracy na stanowisku pracownik biura LGD - koordynator projektów.

L.p.Imię i nazwiskoMiejsce zamieszkaniaSUMA ilości punktów przyznanych przez członków komisji rekrutacyjnej
1Agnieszka SzewczykZawada13
2Dominik KowalskiChęciny10
3Katarzyna CieślaWłoszczowice6

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana kandydatka wykazala się wiedzą merytoryczną dotyczącą zagadnień związanych z programem Leader i zasad prowadzenia projektów w ramach środków pozyskanych z UE. Na to stanowisko predysponują ją także dotychczasowe doświadczenia zawodowe i cechy osobowościowe. Pozostali kandydaci posiadają niewielką wiedzą teoretyczną na temat programu Leader i zasad wdrażania projektów dofinansowanych ze środków UE. Ich doświadczenie dotyczy pracy w innym zawodzie.

 Komisja Rekrytacyjna

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy