Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

OkladkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Nasz kanał telewizyjny

yt

Logotypy na strone

Nabór wniosków na "Małe projekty"

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”

działającej na terenie gmin:

Chęciny, Morawica, Sitkówka-Nowiny

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

 od 13.11.2009 r. do 30.11.2009 r.

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica, pokój nr 9 w godz. 8.00 - 15.00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu
wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego
w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” www.perlycn.pl 

Kryteria wyboru operacji i wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru małych projektów przez Lokalną Grupę Działania są udostępnione na stronach: Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego i Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania „Perły czarnej Nidy” ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica, pokój nr 9.

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu małych projektów w 2009 roku wynosi 441 500,80 zł.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. (041) 311 46 91 wew. 239

 

Lokalne kryteria wyboru operacji dla Działania: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - małe projekty - pobierz

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD - pobierz 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY "MAŁEGO PROJEKTU" - pobierz

Oświadczenia - informacja - pobierz

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów

pobierz plik.xls (odblokowane funkcje formatowania) 29.09.2009

pobierz plik.pdf

INSTRUKCJA wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów

pobierz plik.pdf

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi 

pobierz plik.xls (wersja edytowalna) 29.09.2009

pobierz plik.pdf (wersja nieedytowalna)

INSTRUKCJA wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów

pobierz plik.pdf


 

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy