Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Dokonano oceny wniosków z zakresu „Małych projektów”

Na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia LGD „Perły Czarnej Nidy” odbytych w dniach 7 grudnia 2009 r. oraz 15-16 grudnia 2009 r. dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Małych projektów”.

Przypomnijmy, że ogłoszenie o naborze wniosków z zakresu „Małych projektów” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ukazało się 29 października 2009 r., a nabór trwał od 13 do 30 listopada 2009 r. W pierwszym ogłoszonym przez LGD „Perły Czarnej Nidy” konkursie do podziału między beneficjentów jest kwota 441500,80 zł. Do biura LGD wpłynęło 39 wniosków na łączną kwotę 874560,64 zł. W wyniku oceny zgodności operacji z LSR uznano, że wszystkie projekty są zgodne z LSR i poddano je ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru. Wynikiem tej oceny były przyznane punkty, które stanowią średnią spośród wszystkich głosujących członków Rady. Na podstawie przyznanych punktów utworzona została lista rankingowa. LGD do połowy stycznia wyśle wszystkie wnioski do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego i tam poddane zostaną dalszej ocenie formalnej.

 Lista operacji ocenionych - pobierz

Protokół z posiedzenia Rady - pobierz

 

 

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy