Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

OkladkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Nasz kanał telewizyjny

yt

Logotypy na strone

Aktualności

Współpraca Lokalnych Grup Działania

29 czerwca 2022 r.  w Chęcinach  gościliśmy przedstawicieli społeczności Gminy Chodzież i Lokalnej Grupy Działania „Dolina Noteci”. Wizyta o charakterze studyjnym miała na celu wymianę cennych doświadczeń i zapoznanie się z dobrymi praktykami Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” oraz Gminy Chęciny.

https://www.checiny.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=169&dzialy=169&akcja=artykul&artykul=17322

Poprawiono: piątek, 10, luty 2023 10:09

Odsłony: 662

Spotkania dotyczące opracowania LSR na lata 2021-2027

W dniu 20.06.2022 r. w Nowinach, Chęcinach oraz Morawicy odbyły się pierwsze spotkania dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 (LSR). Spotkania zorganizowane zostały zgodnie z planem włączenia społeczności. 

Uczestnicy spotkań pracowali nad oceną potencjału LGD, analizowali mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia. Konsultacje pozwalają zdiagnozować potrzeby oraz poznać opinie i pomysły mające na celu określenie kierunku rozwoju obszaru z uwzględnieniem założeń programowych PROW na lata 2021-2027.

 Bardzo dziękujemy za aktywny udział w spotkaniach!

Poprawiono: środa, 22, czerwiec 2022 10:10

Odsłony: 1022

UMOWA NA WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE PODPISANA!

W dniu dzisiejszym w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Perły Czarnej Nidy" Marcin Dziewięcki oraz Wiceprezes Zarządu Jacek Kania, podpisali z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, reprezentowanym przez Marszałka Andrzeja Bętkowskiego i członka zarządu Marka Jońcę, umowę  o przyznaniu pomocy w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach  poddziałania Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Pozyskane środki finansowe przeznaczone będą na działania związane z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 oraz wspieranie lokalnego rozwoju.

 

Poprawiono: wtorek, 21, luty 2023 07:54

Odsłony: 671

Podkategorie

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy