Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Odnowa i rozwój wsi

Odnowa i rozwój wsi konkurs nr 413/13/2013

Rysunek1

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „Odnowa i rozwój wsi”

w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”

działającej na terenie gmin:

Chęciny, Morawica, Sitkówka - Nowiny

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 3 czerwca 2013 roku do 20 czerwca 2013 roku

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica w godz. 8.00 – 15.30.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu
wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” www.perlycn.pl

Kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru wniosków z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” są udostępnione na stronie Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”, ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica w godz. 8.00 – 15.30

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu:

„Odnowa i rozwój wsi” w 2013 roku wynosi 1 010 502,35 zł

            W ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, każdy z wniosków może maksymalnie uzyskać 40 pkt. Do dofinansowania zakwalifikują się projekty, które uzyskają minimum 30% punktów możliwych do zdobycia.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 41 311 46 91 wew. 239.

Wniosek o przyznanie pomocy (wrsja edytowalna) - pobierz
Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) - pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku - pobierz
Lokalne kryteria wyboru - pobierz
Kryteria uzasadniające realizację operacji w ramach LSR - pobierz
Kryteria oceny zgodności operacji z LSR - pobierz

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD - pobierz

Poprawiono: poniedziałek, 05, sierpień 2013 14:55

Odsłony: 4869

Dokumentacja konkursu nr 413/11/2013

Protokół z zebrania Rady w dniu 07.05.2013 r. - pobierz

Protokół z zebrania Rady w dniu 13.05.2013 r. - pobierz

Lista operacji ocenionych - pobierz

Lista operacji wybranych - pobierz

Poprawiono: wtorek, 04, czerwiec 2013 11:48

Odsłony: 4653

Konkursy zakończone

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje 
z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”

działającej na terenie gmin:

Chęciny, Morawica, Sitkówka - Nowiny

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 08 kwietnia 2013 roku do 30 kwietnia 2013 roku

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica w godz. 8.00 – 15.30.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu 
wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” www.perlycn.pl

Kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru wniosków z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Odnowa i rozwój wsi” są udostępnione na stronie Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”, ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica w godz. 8.00 – 15.30

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu:

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w 2013 roku wynosi 100 000,00 zł.

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w 2013 roku wynosi 250 000,00 zł.

„Odnowa i rozwój wsi” w 2013 roku wynosi 1 500 000,00 zł.

            W ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, każdy z wniosków może maksymalnie uzyskać 40 pkt. Do dofinansowania zakwalifikują się projekty, które uzyskają minimum 30% punktów możliwych do zdobycia.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 41 311 46 91 wew. 239.

Wniosek o przyznanie pomocy (wrsja edytowalna) - pobierz
Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) - pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku - pobierz
Lokalne kryteria wyboru - pobierz
Kryteria uzasadniające realizację operacji w ramach LSR - pobierz
Kryteria oceny zgodności operacji z LSR - pobierz

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD - pobierz

Poprawiono: środa, 15, maj 2013 11:33

Odsłony: 4501

Dokumentacja konkursu

Lista operacji ocenionych - pobierz

Lista operacji wybranych - pobierz 

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków - pobierz

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 4623

Dokumenty do pobrania

Lokalne kryteria wyboru dla operacji z zakresu: "Odnowa i rozwój wsi" - pobierz

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD - pobierz

Wniosek o przyznanie pomocy - pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku - pobierz

Informacja dodatkowa od wnioskodawcy - pobierz

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 2263

Więcej artykułów…

  1. Ogłoszenie o naborze

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy