Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Ogłoszenie o naborze wniosków

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”

działającej na terenie gmin:

Chęciny, Morawica, Sitkówka-Nowiny

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

 od 03.01.2011 r. do 18.01.2011 r.

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica w godz. 8.00 - 15.00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu
wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego
w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” www.perlycn.pl 

Kryteria wyboru operacji i wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania są udostępnione na stronach: Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego i Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania „Perły czarnej Nidy” ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica.

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w 2010 roku wynosi 408 250,40 zł.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. (41) 311 46 91 wew. 239

Wniosek o przyznanie pomocy xls (wersja do edycji) - pobierz
Wniosek o przyznanie pomocy pdf - pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku -pobierz
 
Lokalne kryteria wyboru dla operacji z zakresu: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - pobierz
 
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD - pobierz
 
Informacja dodatkowa od wnioskodawcy - pobierz
 
Ekonomiczny Plan Operacji xls (wersja do edycji)  - pobierz
Ekonomiczny Plan Operacji pdf - pobierz
Instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji - pobierz
 
Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis xls (wersja edytowalna) - pobierz
Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis pdf - pobierz
 
Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy xls (wersja edytowalna) - pobierz
Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy pdf - pobierz
 
Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela  nieruchomości xls (wersja edytowalna) - pobierz
Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela  nieruchomości pdf - pobierz

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy