Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Zapraszamy na "Jarmark twórczości ludowej" do Kowali

"Jarmark twórczości ludowej" w Kowali to impreza zorganizowana dzięki środkom z Unii Europejskiej. Gmina Sitkówka-Nowiny pozyskała prawie 20 tysięcy zł w ramach konkursu na „Małe projekty” przeprowadzonego przez Lokalną Grupę Działania „Perły Czarnej Nidy”, dzięki którym możliwe jest zorganizowanie dwóch imprez – pierwsza już 25 września tego roku, a druga we wrześniu przyszłego roku. „Jarmark twórczości ludowej perełką Czarnej Nidy” to imprezy łączące dorobek kulturalny trzech gmin.

 JARMARK ma szansę na stałe zagościć w kalendarzu imprez kulturalnych LGD i stać się imprezą promującą lokalną twórczość ludową nie tylko na terenie LGD, ale i poza nią. Partnerami projektu są: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Chęcinach, Gminny Ośrodek Kultury w Morawicy oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowinach. Podczas JARMARKU zaprezentują się zespoły folklorystycznych z terenu LGD (Brzezinianki, Nidzianecki, Wolanecki (Dębska Wola), Łabecanki, Brudzowianki, Drochowianki, Tokarnianki, Małe Tokarnianki, Bolminianki, Siedlecczanki, Łukowianki, Ostrowianki, Bolechowiczanie, Kowalanki, Szewczanki), promowana będzie również działalność twórców ludowych i kół gospodyń wiejskich (Brzeziny, Kowala, Nida, Dębska Wola, Obice, Łabędziów, Brudzów, Zaborze, Drochów, Lisów, Tokarnia, Siedlce, Łukowa, Ostrów i Bolmin). Podczas Jarmarku odbędzie się konkurs na najlepszą potrawę regionalną - kartę zgłoszeniową można pobrać - tutaj

Na zakończenie JARMARKU odbędzie się wspólna zabawa dla wszystkich uczestników przy dźwiękach muzyki ludowych zespołów.

Projekt współfinansowany jest z środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


 

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy