Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Aktualności

Dyżury Pracowników

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” informuje, iż w związku z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", ostatnie dyżury pracowników LGD w  każdej z gmin obejmujących obszar LSR odbędą się w dniu:

17-01-2011 r. w godzinach od 8.00 do 9.00 Chęciny - budynek tzw. Niemczówki , ul. Małogoska 7,

17-01-2011r. w godzinach od. 8.00 do 9.00 Morawica - biuro LGD „Perły Czarnej Nidy” ul. Kielecka 38 pok. 9,

17-01-2011r.  w godzinach od 14.00 do 15.00.Sitkówka- Nowiny - Urząd Gminy, ul. Białe Zagłębie 25, pok. 23..

Zapraszamy potencjalnych beneficjentów jak również wszystkie osoby zainteresowane projektem

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 4000

Ważna informacja dla wnioskodawców

W celu ułatwienia Wnioskodawcom przygotowania wniosku o przyznanie pomocy zamieszczamy poniżej edytowalną wersję Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Jest to jeden z załączników do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Małe projekty". Ponadto informujemy, iż ww. formularz jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK)

Zgodnie z przepisami art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis. Informacje te przedstawiane są na formularzu informacji stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311).

 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz

Instrukcja wypełniania części D formularza - pobierz

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 4569

Sprzęt biurowy - zapytanie o cenę

Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy" realizując projekt "Jestem aktywny  - będę przedsiębiorcą" w ramach projektu systemowego PARP "Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości - Fundusz Grantów na Inicjatywy", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.2.1 "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności" planuje zakup sprzętu biurowego. Szczegółowa specyfikacja znajduje się w załączniku poniżej.

Zapytanie ofertowe - pobierz (pdf)

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 4532

Podkategorie

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy