Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

OkladkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Nasz kanał telewizyjny

yt

Logotypy na strone

Aktualności

Spotkania dotyczące opracowania LSR na lata 2021-2027

W dniu 20.06.2022 r. w Nowinach, Chęcinach oraz Morawicy odbyły się pierwsze spotkania dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 (LSR). Spotkania zorganizowane zostały zgodnie z planem włączenia społeczności. 

Uczestnicy spotkań pracowali nad oceną potencjału LGD, analizowali mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia. Konsultacje pozwalają zdiagnozować potrzeby oraz poznać opinie i pomysły mające na celu określenie kierunku rozwoju obszaru z uwzględnieniem założeń programowych PROW na lata 2021-2027.

 Bardzo dziękujemy za aktywny udział w spotkaniach!

Poprawiono: środa, 22, czerwiec 2022 10:10

Odsłony: 1020

UMOWA NA WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE PODPISANA!

W dniu dzisiejszym w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Perły Czarnej Nidy" Marcin Dziewięcki oraz Wiceprezes Zarządu Jacek Kania, podpisali z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, reprezentowanym przez Marszałka Andrzeja Bętkowskiego i członka zarządu Marka Jońcę, umowę  o przyznaniu pomocy w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach  poddziałania Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Pozyskane środki finansowe przeznaczone będą na działania związane z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 oraz wspieranie lokalnego rozwoju.

 

Poprawiono: wtorek, 21, luty 2023 07:54

Odsłony: 667

Spotkania w związku z realizacją kolejnego okresu programowania 2021-2027

Szanowni Państwo,

wielkimi krokami zbliża się realizacja kolejnego okresu programowania 2021-2027, w którym Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” będzie dysponować nowymi środkami z przeznaczeniem na rozwój regionu poprzez realizację oddolnych inicjatyw. By pozyskać te środki koniecznym jest stworzenie nowego dokumentu strategicznego jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju. W tym celu już 20 CZERWCA planujemy spotkania, podczas których to od Państwa chcemy usłyszeć, jakie są pomysły na zagospodarowanie tych środków. Podczas spotkań będziemy pracować nad kierunkami działania w nowym okresie programowania. Spotkania pomogą określić cele jakie będą realizowane oraz ustalić ich hierarchię. W jaki sposób LGD ma realizować założone cele? To również będzie przedmiotem dyskusji.
Aby jak najpełniej dostosować cele nowej strategii do rzeczywistych potrzeb mieszkańców, niezwykle ważny jest udział w spotkaniach reprezentantów możliwie wszystkich grup społecznych, które chciałyby w przyszłości korzystać ze środków LGD i tym samym mieć realny wpływ na rozwój naszego regionu. Dlatego na spotkania zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na naszym terenie, przedsiębiorców, liderów społecznych, osoby związane z turystyką, kulturą, a także przedstawicieli MOPS-u/GOPS-u.
Aby ułatwić Państwu udział w spotkaniach, odbędą się one w trzech lokalizacjach (każde ze spotkań będzie miało tę samą tematykę):

godz. 9.00 – 11.00 Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach, ul. Perłowa 1
godz. 11.30 – 13.30 Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach, Hala Pod Basztami, ul. Armii Krajowej 18A
godz. 14.30 – 16.30 Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy, ul. Spacerowa 7

Każdy głos w tej dyskusji będzie cenny.   

Spotkania będą organizowane w ramch działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                                                                                                        

 

 

Poprawiono: wtorek, 14, czerwiec 2022 11:57

Odsłony: 778

FW: Konkurs "Bitwa Regionów”

BITWA REGIONOW 2022 baner na www BR Więcej szczegółów na www.bitwaregionow.pl oraz na profilu Polska smakuje i Facebooku. Zgłoszenia można wysyłać do 31 maja 2022 r. za pomocą formularza, który dostępny jest na stronie www.bitwaregionow.pl.         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .                                                 

 

Poprawiono: czwartek, 26, maj 2022 08:12

Odsłony: 760

Wyniki naborów wniosków

Dziś opublikowaliśmy wyniki naborów wniosków na przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie działaności gospodarczej oraz 2.1.1 Budowa lub przebudowa ogolnodostepnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Dziś też wszystkie wnioki przekazaliśmy do Świętokrzysiego Biura Rozwoju Regionalnego celem dalszego procedowania. Wyniki znajdują się w zakładkach dotyczących poszczególnych przedsięwzięć. 

Podejmowanie działaności gospodarczej 

Budowa lub przebudowa ogolnodostepnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Poprawiono: piątek, 06, maj 2022 14:29

Odsłony: 854

Wielkanoc 2022.  kopia

Poprawiono: wtorek, 12, kwiecień 2022 12:21

Odsłony: 770

Wsparcie promocji projektu "Pierwsza Firma - dotacje dla osób młodych"

PLAKAT DDMRegionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach w partnerstwie z Akademią Przedsiębiorczości sp. z o.o. informuje, iż nabór wniosków do projektu „Pierwsza Firma – dotacje dla osób młodych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania  1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy,  Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

rozpoczął się  od  21 marca 2022 roku.               

Poprawiono: piątek, 08, kwiecień 2022 14:12

Odsłony: 894

Podkategorie

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy