Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Małe projekty

Małe projekty konkurs 413/12/2013

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „Małe projekty”

w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”

działającej na terenie gmin:

Chęciny, Morawica, Sitkówka - Nowiny

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 27 maja 2013 roku do 14 czerwca 2013 roku

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica w godz. 8.00 – 15.30.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu
wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” www.perlycn.pl

Kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru wniosków z zakresu „Małe projekty” są udostępnione na stronie Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”, ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica w godz. 8.00 – 15.30

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu:

„Małe projekty” w 2013 roku wynosi 441 500,80 zł

            W ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, każdy z wniosków może maksymalnie uzyskać 40 pkt. Do dofinansowania zakwalifikują się projekty, które uzyskają minimum 30% punktów możliwych do zdobycia.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 41 311 46 91 wew. 239.

Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) - pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku - pobierz

Lokalne kryteria wyboru - pobierz

Wykaz dokumentów niezbędnych - pobierz

Minimalne wymagania - pobierz

Kryteria uzasadniające realizację operacji w ramach LSR - pobierz

Kryteria oceny zgodności operacji z LSR - pobierz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz

Załącznik do Wniosku w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o środki przeznaczone na wyprzedające finansowanie kosztów kwalifikowalnych - pobierz

Poprawiono: poniedziałek, 05, sierpień 2013 14:42

Odsłony: 4770

Dokumentacja konkursu

Protokół z posiedzenia Rady - pobierz

Lista operacji ocenionych - pobierz

Lista operacji wybranych do dofinansowania - pobierz

Lista operacji niewybranych z powodu wycofania wniosku - pobierz

Lista operacji niewybranych z powodu złożenia wniosku w terminie i miejscu niezgodnym ze wskazanym w ogłoszeniu - pobierz

Poprawiono: środa, 15, maj 2013 09:53

Odsłony: 4852

Ogłoszenie o naborze wniosków na "Małe projekty"

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „Małe projekty” w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”

działającej na terenie gmin:

Chęciny, Morawica, Sitkówka - Nowiny

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

 od 04 kwietnia 2012 roku  do  27 kwietnia 2012 roku

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica w godz. 8.00 – 15.30.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu
wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” www.perlycn.pl

Kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru wniosków z zakresu „Małe projekty” są udostępnione na stronie Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”, ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica w godz. 8.00 – 15.30

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Małe projekty” w 2012 roku wynosi 441 500,80 zł.

            W ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, każdy z wniosków może maksymalnie uzyskać 40 pkt. Do dofinansowania zakwalifikują się projekty, które uzyskają minimum 30% punktów możliwych do zdobycia.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 41 311 46 91 wew. 239.

Dokumenty aplikacyjne:

Wniosek o przyznanie pomocy (aktywny pdf) - pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku (pdf) - pobierz

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD (pdf) - pobierz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (pdf) - pobierz

Lokalne kryteria wyboru (pdf) - pobierz

 

Poprawiono: środa, 15, maj 2013 09:55

Odsłony: 5156

Dokumentacja konkursu

 Lista

Poprawiono: środa, 15, maj 2013 09:52

Odsłony: 5154

Dokumentacja II konkursu

 

 Lista operacji wybranych - pobierz

Lista operacji ocenionych - pobierz

Protokół z posiedzenia Rady w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu 413/5/2011 - pobierz

 

Poprawiono: środa, 15, maj 2013 09:54

Odsłony: 3135

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy