Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Małe projekty

Wzory wniosków i instrukcje

Małe projekty 2011

Wniosek o przyznanie pomocy xls. (wersja edytowalna) - pobierz
Wniosek o przyznanie pomocy pdf - pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy pdf - pobierz
 
Lokalne kryteria wyboru operacji z zakresu "Małe projekty" doc - pobierz
 
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji doc - pobierz
 
Informacja dodatkowa od wnioskodawcy doc - pobierz
 

Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych doc - pobierz 

Poprawiono: środa, 15, maj 2013 09:56

Odsłony: 3002

Ogłoszenie o naborze wniosków

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „Małe projekty” w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”

działającej na terenie gmin:

Chęciny, Morawica, Sitkówka - Nowiny

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

 od 13 czerwca 2011 roku  do  27 czerwca 2011 roku

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica w godz. 8.00 – 15.30.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu
wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” www.perlycn.pl

Kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru wniosków z zakresu „Małe projekty” są udostępnione na stronie Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”, ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica w godz. 8.00 – 15.30

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Małe projekty” w 2011 roku wynosi 441 500,80 zł.

            W ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, każdy z wniosków może maksymalnie uzyskać 40 pkt. Do dofinansowania zakwalifikują się projekty, które uzyskają minimum 30% punktów możliwych do zdobycia.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 41 311 46 91 wew. 239.

 

Poprawiono: środa, 15, maj 2013 09:55

Odsłony: 6832

Dokumentacja I konkursu z zakresu "Małych projektów"

Lista operacji wybranych - pobierz

Lista operacji niewybranych - pobierz

Lista operacji ocenionych - pobierz

Protokół z posiedzenia Rady w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - pobierz

Protokół z posiedzenia Rady w dn. 7 stycznia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Rady - pobierz

Poprawiono: środa, 15, maj 2013 09:51

Odsłony: 3382

I konkurs na "Małe projekty"

 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”

działającej na terenie gmin:

Chęciny, Morawica, Sitkówka-Nowiny

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

 od 13.11.2009 r. do 30.11.2009 r.

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica, pokój nr 9 w godz. 8.00 - 15.00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu
wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego
w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” www.perlycn.pl 

Kryteria wyboru operacji i wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru małych projektów przez Lokalną Grupę Działania są udostępnione na stronach: Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego i Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania „Perły czarnej Nidy” ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica, pokój nr 9.

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu małych projektów w 2009 roku wynosi 441 500,80 zł.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. (041) 311 46 91 wew. 239

Poprawiono: środa, 15, maj 2013 09:54

Odsłony: 4243

Informacje ogólne

Konkurs na działanie z zakresu "Małych projektów ogłoszony zostanie przez LGD "Perły Czarnej Nidy" cztery razy. Zgodnie z harmonogramem zawartym w LSR będzie to w IV kwartale 2009 roku, II kwartale 2011 r., I kwartale 2012 i 2013 roku. Na każdy z konkursów przeznaczona jest kwota 441500,80 zł.

Poprawiono: środa, 15, maj 2013 09:55

Odsłony: 1853

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy