Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

OkladkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Nasz kanał telewizyjny

yt

Logotypy na strone

Aktualności

UMOWA NA PROJEKT WSPÓŁPRACY GEOLOGY PODPISANA!

Szanowni Państwo!

z wielką dumą chcielibyśmy obwieścić wszem i wobec, że w dniu 28 lipca 2023 r. Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Perły Czarnej Nidy", reprezentowany przez Prezesa Marcina Dziewięckiego i V-ce Prezes Monikę Piotrowską  podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego umowę na długo oczekiwany międzynarodowy projekt współpracy „Georóżnorodność dla Lokalnego Rozwoju” (Geodiversity for Local Development) Akronim: „GEOLOGY”, w ramach poddziałania 19.3 " Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Lokalna Grupa Działania 'Perły Czarnej NIdy", jest jednym z partnerów realizowanego projektu wspólpracy "GEOLOGY", którego liderem jest Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie".  

Celem projektu współpracy jest "wspólna promocja oraz wymiana doświadczeń w dziedzinach strategicznych dla rozwoju i funkcjonowania geoparków, w tym wzrostu poziomu wiedzy na temat dziedzictwa geologicznego wśród mieszkańców współpracujących obszarów. 

Poprawiono: piątek, 11, sierpień 2023 08:46

Odsłony: 360

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE ORGANIZOWANE PRZEZ WUP W KIELCACH, PRZY WSPÓŁPRACY Z LGD "PCN".

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym, którego głównym celem będzie prezentacja działań możliwych do sfinansowania z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, które odbędzie się w dniu 14.09.2023 r. w godz. 10.00 – 12.00 w sali konferencyjnej Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy.

Poprawiono: poniedziałek, 17, lipiec 2023 15:25

Odsłony: 415

Konsultacja zmian LSR 2014-2020

W związku w wnioskiem pochodzącym od Zarządu LGD w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, wszczęto procedurę aktualizacji LSR. Poniżej zamieszczemy projekt LSR z zaznaczonymi zmianami oraz formularz uwag. Zachęcamy do zapoznania się z proponowanymi  zmianami i zgłaszania ewentualnych uwag na przygotowanym formularzu. Termin zgłaszania mija 13 lipca 2023 roku. Po tym czasie propozycje poddane zostaną analizie i Zarząd LGD zajmie stanowisko w sprawie podejmując uchwałę o zmianie LSR.

Projekt LSR v 12 - pobierz

Formularz zgłaszania uwag - pobierz

Poprawiono: czwartek, 29, czerwiec 2023 15:08

Odsłony: 311

Podkategorie

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy