Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Aktualności

2 miliony € na rozwój obszaru LGD - umowa podpisana!!!

IMG 5207-1024x68309.01.2024 r. w Miejsko - Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy Zarząd Lokalnej Grupy Działania Perły Czarnej Nidy reprezentowany przez Prezesa Marcina Dziewięckiego i Wiceprezesa Jacka Kanię podpisał z Zarządem Województwa Świętokrzyskiegomiało umowę na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w kolejnym okresie programowania. Umowa opiewa na łączna kwotę 2 030 929 €.

Jeszcze w tym roku planujemy uruchomienie pierwszych naborów, a znajda się tu środki na infrastrukturę publiczną oraz podejmowanie działalności gospodarczej. W dalszej kolejności będą działania na rozwijanie działalności gospodarczej, infrastrukturę turystyczną oraz środki na działalność organizacji pozarządowych w różnym zakresie. Realizację Strategii zaplanowano do 2029 roku.

Poprawiono: piątek, 12, styczeń 2024 13:22

Odsłony: 775

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego: Integracja społeczna i zawodowa. Ankieta dot. potrzeb społecznych

W związku z przygotowywanym wnioskiem o  dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet FESW.09 Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie FESW.09.01 Aktywna integracja społeczna i zawodowa, Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy" zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej potrzeb społecznych.  

Celem projektu będzie podjęcie działań skupionych na osobach biernych zawodowo i innych grupach potrzebujących integracji społecznej (zagrożonych wykluczeniem), mających trudności z powrotem na rynek pracy i z uwzględnieniem różnorodnych form wsparcia rozwijających ich kompetencje.

Ankieta jest anonimowa. Będziemy wdzięczni za poświęcenie chwili i na jej wypełnienie. Chcemy za jej pośrednictwem poznać Państwa opinie na temat problemów i potrzeb społecznych występujących na obszarze Lokalnej Grupy Działania "Perły Czarnej Nidy", a także metod ich rozwiązywania.

Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 10.01.2024 r. Dziękujemy!

Przejdż do ankiety

Poprawiono: wtorek, 30, kwiecień 2024 08:35

Odsłony: 879

Rodzina w stylu folk - świetna inicjatywa

 

FIO plakatZ przyjemnością przedstawiamy informację o świetnej inicjatywie prowadzonej przez stowarzyszenie "Siła Woli". Cieszymy się, ża mamy tak aktywne organizacje na terenie LGD, dzięki którym w naszym regionie żyje sie znacznie lepiej. 

„Rodzina w stylu folk” to najnowszy, właśnie rozpoczynający się projekt Stowarzyszenia Siła Woli, który przez najbliższe 1,5 roku realizowany będzie na terenie Gminy Nowiny. Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Poprawiono: środa, 03, styczeń 2024 09:05

Odsłony: 644

Podkategorie

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy