Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

OkladkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Nasz kanał telewizyjny

yt

Logotypy na strone

Aktualności

PROGRAM SPOTKANIA KONSULTACYJNO - INFORMACYJNEGO "NOWA PERSPEKTYWA - NOWE MOŻLIWOŚCI"

Plakat 14.09.2023 LGD Pery Czarnej Nidy MorawicaSzanowni Państwo,

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach rozpoczyna cykl spotkań pn. Nowa perspektywa - nowe możliwości, promujących projekty w obszarze rynku pracy w ramach nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
Tematyka wydarzeń poświęcona będzie m.in. projektom wspierającym podnoszenie kwalifikacji pracowników, pracodawców i osób samozatrudnionych w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Przedstawione zostaną także zasady udzielania wsparcia kobietom powracającym na rynek pracy po zakończonym okresie opieki nad dziećmi. Zaprezentowane zostaną różne możliwości pomocy osobom zatrudnionym na umowach krótkoterminowych, umowach cywilno - prawnych oraz tzw. 'ubogim pracującym", a także złożenia projektów typu outplacement, skierowanych do pracowników zagrożonych zwolnieniem.

Poprawiono: wtorek, 29, sierpień 2023 15:44

Odsłony: 374

Realizujemy projekt współpracy "GEOLOGY".

Nowiny plakatSzanowni Państwo,

LGD "Perły Czarnej Nidy" ma zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w tegorocznym wydarzeniu plenerowym w związku z obchodami 50 - lecia Gminy Nowiny, które odbędzie się w dniach 01-02 września 2023 r. w Nowinach (plac festynowy).

Nasza LGD jako współorganizator wydarzenia, będzie miała swoje stoisko, na którym wspólnie z przedstawicielami Geoparku Świętokrzyskiego będziemy rozdawać  materiały promocyjne, foldery, przewodniki, książki. Gwiazdą wieczoru będzie Andrzej Piaseczny.

Liczymy na Państwa obecność!

https://www.facebook.com/goknowiny/?locale=pl_PL

 

 .

 

Poprawiono: wtorek, 29, sierpień 2023 15:06

Odsłony: 264

UMOWA NA PROJEKT WSPÓŁPRACY GEOLOGY PODPISANA!

Szanowni Państwo!

z wielką dumą chcielibyśmy obwieścić wszem i wobec, że w dniu 28 lipca 2023 r. Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Perły Czarnej Nidy", reprezentowany przez Prezesa Marcina Dziewięckiego i V-ce Prezes Monikę Piotrowską  podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego umowę na długo oczekiwany międzynarodowy projekt współpracy „Georóżnorodność dla Lokalnego Rozwoju” (Geodiversity for Local Development) Akronim: „GEOLOGY”, w ramach poddziałania 19.3 " Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Lokalna Grupa Działania 'Perły Czarnej NIdy", jest jednym z partnerów realizowanego projektu wspólpracy "GEOLOGY", którego liderem jest Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie".  

Celem projektu współpracy jest "wspólna promocja oraz wymiana doświadczeń w dziedzinach strategicznych dla rozwoju i funkcjonowania geoparków, w tym wzrostu poziomu wiedzy na temat dziedzictwa geologicznego wśród mieszkańców współpracujących obszarów. 

Poprawiono: piątek, 11, sierpień 2023 08:46

Odsłony: 330

Podkategorie

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy