Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

OkladkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Nasz kanał telewizyjny

yt

Logotypy na strone

Aktualności

Zapytanie na zakup sprzętu komputerowego

Lokalna Grupa Działania Perły Czarnej Nidy ogłasza zapytanie dotyczące zakupu sprzętu komputerowego (laptop) wraz z oprogramowaniem w  ramach realizacji projektu  „Kompleksowa edukacja – wsparciem szkolnictwa zawodowego w gminie Sitkówka - Nowiny” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Więcej szczegółów, a także formularz ofertowy do pobrania poniżej. 
 
Zapytanie dotyczące zakupu sprzętu i oprogramowania (pdf) - pobierz
 
Formularz ofertowy do sprzętu komputerowego (doc) - pobierz

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 4088

Spotkania informacyjne i konsultacje dla rolników

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, zapraszamy mieszkańców gmin Chęciny, Morawica i Sitkówka – Nowiny na spotkania informacyjne, które odbędą się w następujących terminach:

11.01.2012 r. godz. 14.00 Morawica, Urząd Gminy, ul. Kielecka 38, sala konferencyjna;
11.01.2012 r. godz. 14.00 Nowiny, Urząd Gminy, ul. Białe Zagłębie 25, sala konferencyjna;
12.01.2012 r. godz. 14.00 Chęciny, budynek  „Niemczówki”, ul. Małogoska 7;

Ponadto 17 oraz 24 stycznia 2012 r. w godzinach do 8.00 do 10.00 pracownicy biura LGD pełnić będą dyżury w poszczególnych gminach. Konsultacje odbywać się będą w Chęcinach w budynku tzw. Niemczówki, ul. Małogoska 7, a w Sitkówce-Nowinach w Urzędzie Gminy, ul. Białe Zagłębie 25, pok. 23. Informacje na temat naboru oraz pomoc w wypełnianiu wniosku uzyskać można również w biurze LGD czynnym codziennie w godz. 7.30 – 15.30 mieszczącym się w Urzędzie Gminy w Morawicy przy ul. Kieleckiej 38.

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 3555

Nabór trenerów do nowego projektu

 W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. "Kompleksowa edukacja - wsparciem szkolnictwa zawodowego w gminie Sitkówka-Nowiny" realizowanego ze środków UE w ramach POKL, LGD "Perły Czarnej Nidy" ogłasza nabór Trenerów do przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego i niemieckiego oraz Trenerów do przeprowadzenia szkolenia z zakresu innowacyjnych form prowadzenia zajęć lekcyjnych . Więcej informacji do pobrania poniżej.

 Ogłoszenie - trenerzy zajęć z języków obcych - pobierz

Ogłoszenie - trenerzy na szkolenie - innowacyjne prowadzenie lekcji - pobierz

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 4070

Podkategorie

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy