Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

OkladkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Nasz kanał telewizyjny

yt

Logotypy na strone

Aktualności

LGD „Perły Czarnej Nidy” na Targach AGROTRAVEL

Już po raz trzeci Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” wzięła udział w Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL. Tegoroczna edycja odbyła się w dniach 15 -17 kwietnia w Centrum Targowym Targów Kielce i podobnie jak w latach  ubiegłych przyciągnęła blisko 30 tys. zwiedzających. Oprócz kilkudziesięciu LGD z całej Polski, swą ofertę prezentowało ponad 140 wystawców z kraju i zagranicy, m.in. z Francji, Hiszpanii, Bułgarii, Litwy, Mołdawii, Gruzji, Ukrainy oraz Węgier, które w ramach porozumienia polsko – węgierskiego KSOW, po raz pierwszy pełniły rolę  „Kraju Partnerskiego”.   

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 3852

LGD będzie funkcjonować co najmniej do 2015 roku

W dniu dzisiejszym przedstawiciele Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” podpisali umowę na realizację działania 431 Osi 4 PROW „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja”. Umowa zapewnia środki niezbędne do funkcjonowania biura LGD do 30 czerwca 2015 roku.

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 3766

Komputerowe ABC - szkolenie dla mieszkańców Gminy Chęciny

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za pośrednictwem LGD „Perły Czarnej Nidy” zaprasza mieszkańców gminy Chęciny do wzięcia udziału w szkoleniu  „Komputerowe ABC – atut na otwartym rynku”. Szkolenie realizowane w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ma na celu zwiększenie szans  efektywnego działania na rynku pracy grupy 30 niezatrudnionych osób z Gmin: Chęciny, Daleszyce oraz Górno, poprzez nabycie umiejętności w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych. Z Gminy Chęciny w szkoleniu może wziąć udział  11 niezatrudnionych osób (5 kobiet oraz 6 mężczyzn), które jednocześnie są w wieku aktywności zawodowej. 

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 3835

Podkategorie

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy