Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Aktualności

OGŁOSZENIE NABORU NA TRENERÓW

 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy" ogłasza nabór na trenerów w celu prowadzenia zajęć dodatkowych w zakresie kształtowania postaw przedsiębiorczych dla uczniów ZSZ w Nowinach. Zajęcia prowadzone będą w  ramach realizacji projektu  „Kompleksowa edukacja – wsparciem szkolnictwa zawodowego w gminie Sitkówka - Nowiny” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Więcej informacji do pobrania poniżej.

Ogłoszenie o naborze trenerów - pobierz

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 3848

Wnioski w ramach "Róznicowania..." przekazane do ARiMR

W dniu dzisiejszym LGD "Perły Czarnej Nidy" przekazała wnioski, które wpłynęły w ramach naboru z zakresu "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu ich dalszej weryfikacji formalnej. Przekazanie wniosków w tak krótkim terminie możliwe było dzięki temu, że do biura LGD nie wpłynęły żadne odwołania od decyzji Rady. Poniżej zamieszczamy listę operacji wybranych do dofinansowania.

Lista operacji wybranych - pobierz

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 4147

Dokonano oceny wniosków z zakresu "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD „Perły Czarnej Nidy” odbytym w dniu 03.02.2012 r. dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Przypomnijmy, że był to drugi nabór wniosków z tego zakresu. Ponieważ w pierwszym naborze, który odbył się w maju ubiegłego roku nie wpłynął żaden wniosek, ponownie do rozdysponowania pomiędzy beneficjentów LGD dysponowało kwotą 408250,40 zł. Tym razem do biura LGD wpłynęły 2 wnioski na łączną kwotę 141549,00 zł. W wyniku oceny zgodności operacji z LSR uznano, że odydwa projekty są zgodne z LSR i poddano je ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru. Wynikiem tej oceny były przyznane punkty, które stanowią średnią spośród wszystkich głosujących członków Rady. Również obydwa wnioski spełniły wymagania minimalne (uzyskały co najmniej 30% wszystkich możliwych do zdobycia punktów) w związku z czym zostały wybrane do dofinansowania. Jeśli od dokonanej oceny nie będzie odwołań LGD wkrótce przekaże wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu poddania ich dalszej weryfikacji formalnej. Ze względu na małe zainteresowanie tym działaniem kwota, która pozostanie po ostatecznej weryfikacji wniosków prawdopodobnie zostanie przesunięta na inne działania.
 
Protokół z posiedzenia Rady w sprawie wyboru operacji do dofinansowania (pdf) - pobierz
 
Lista operacji ocenionych - pobierz

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 4162

Podkategorie

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy