Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Aktualności

LGD ogłasza nabór wniosków na działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

W dniu dzisiejszym Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” ogłosiła po raz drugi nabór wniosków na konkurs „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,  który trwał będzie od 28 maja do 11 czerwca 2012 r. Wysokość dostępnych środków na operacje z tego zakresu to 271 476,90 zł. Pomoc przyznawana jest na zasadzie refundacji części kosztów – maksymalnie jest to 50% kosztów kwalifikowanych. O pomoc w tym programie ubiegać się mogą osoby chcące założyć działalność gospodarczą lub dofinansować działalność już prowadzoną, które posiadają siedzibę na obszarze LGD lub które prowadzą/prowadzić będą działalność na tym obszarze. Dofinansowanie przyznawane będzie zgodnie z Wykazem działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc w ramach tego działania, określonych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego PROW na lata 2007 - 2013. Jeszcze przed rozpoczęciem naboru wniosków w każdej z gmin wchodzących w skład LGD odbędzie się spotkanie informacyjne z osobami zamierzającymi aplikować o pieniądze na realizację swoich pomysłów, a w trakcie naboru pracownicy biura świadczyć będą bezpłatną pomoc w wypełnianiu wniosków. O dokładnych terminach spotkań oraz dyżurów pracowników poinformujemy Państwa wkrótce.

Ogłoszenie o naborze oraz wszystkie niezbędne dokumenty aplikacyjne znaleźć można tutaj.

 

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 3808

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zorganizowania i przeprowadzenia praktyk zawodowych dla uczniów klas I i II ZSZ w Nowinach w związku z realizacją projektu  „Kompleksowa edukacja – wsparciem szkolnictwa zawodowego w gminie Sitkówka - Nowiny” - pobierz

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 3916

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH

Lokalna Grupa Działania Perły Czarnej Nidy ogłasza zapytanie dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia praktyk zawodowych dla uczniów klas I i II w ZSZ w Nowinach w  ramach realizacji projektu  „Kompleksowa edukacja – wsparciem szkolnictwa zawodowego w gminie Sitkówka - Nowiny” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Więcej informacji do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia praktyk zawodowych - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 4184

Podkategorie

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy