Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Aktualności

Dokonano oceny wniosków z zakresu „Małych projektów”

Na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia LGD „Perły Czarnej Nidy” odbytych w dniach 30.062011 – 06.07.2011 r. dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Małych projektów”. Przypomnijmy, że ogłoszenie o naborze wniosków z zakresu „Małych projektów” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ukazało się 30 maja 2011 r., a nabór trwał od 13 do 27 czerwca 2011 r. LGD do podziału między beneficjentów przeznaczyła kwotę 441500,80 zł. Do biura LGD wpłynęły 24 wnioski na łączną kwotę ponad 530 tys. zł. W wyniku oceny zgodności operacji z LSR uznano, że wszystkie projekty są zgodne z LSR i poddano je ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru. Wynikiem tej oceny były przyznane punkty, które stanowią średnią spośród wszystkich głosujących członków Rady. Na podstawie przyznanych punktów oraz głosowań Rady utworzona została lista rankingowa. LGD do końca lipca wyśle wszystkie wnioski do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, gdzie poddane zostaną dalszej ocenie formalnej.

Protokół z posiedzenia Rady w sprawie wyboru operacji do dofinansowania (pdf) - pobierz

Lista operacji ocenionych (pdf) - pobierz

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 4157

Informacje dla beneficjentów "małych projektów"

W związku z ogłoszonym konkursem na działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu „małe projekty” zamieszczamy poniżej prezentację z podstawowymi informacjami dla beneficjentów.  Prezentację zamieszczoną  w programie Power Point możesz pobrać tutaj.

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 4162

Konsultacje dla beneficjentów "Małych projektów"

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” informuje, że w związku z ogłoszeniem naboru wniosków     o przyznanie pomocy na operacje z zakresu "Małe projekty", dyżury pracowników LGD w  każdej z gmin obejmujących obszar LSR odbędą się w dniach:

15.06.2011r.  oraz  22.06.2011r. w godzinach od 8.00 do 12.00 w Chęcinach, budynek  Niemczówki ,     ul. Małogoska 7,

15.06.2011r.  oraz  22.06.2011r. w godzinach od 11.00 do 15.00 w Nowinach, Urząd Gminy, ul. Białe Zagłębie 25, pok. 23,

oraz od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 w biurze LGD, które mieści się w budynku Urzędu Gminy w Morawicy, ul. Kielecka 38.

Zapraszamy potencjalnych beneficjentów jak również wszystkie osoby zainteresowane projektem.

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 3983

Podkategorie

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy