Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

OkladkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Nasz kanał telewizyjny

yt

Logotypy na strone

Aktualności

Rolniku! Chcesz otrzymać pomoc na założenie lub rozwinięcie własnej firmy? Przyjdź do nas. Unijne pieniądze czekają!

Jeszcze w pierwszym półroczu 2011 roku Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” ogłosi nabór wniosków o pomoc w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Kwota przeznaczona na ten konkurs to ponad 400 tys. zł. Kto może ubiegać się o pomoc? Wniosek mogą złożyć mieszkańcy  gmin Chęciny, Morawica i Sitkówka – Nowiny będący rolnikami, domownikami rolnika lub małżonkiem  rolnika w wieku od 18-stu do 60-ciu lat, ubezpieczeni w KRUS-sie przez okres co najmniej ostatnich 12 m-cy, którzy nie wystąpili o przyznanie lub nie przyznano im  renty strukturalnej w ramach PROW 2004-2006 lub PROW 2007-2013 i którym w roku 2010 przyznano płatność do gruntów rolnych.

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 3960

Wnioski na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" złożone w Agencji

Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy" zakończyła konkurs w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. W dniu dzisiejszym wszystkie wnioski wraz z dokumentacją złożone zostały w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach, która sprawdzać będzie je pod względem formalnym. Przypomnijmy, że w pierwszym etapie wnioski złożone w ramach konkursu weryfikowane są przez LGD pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju i każdy z nich otrzymuje punkty przyznane na podstawie lokalnych kryteriów wyboru. Do biura LGD wpłynęło pięć wniosków i wszystkie uznane zostały za zgodne z LSR. Każdy z nich poddany został następnie ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, w wyniku której otrzymał określoną liczbę punktów. Wszystkie wnioski zostały wybrane do dofinansowania.  Poniżej lista wniosków wybranych do dofinansowania, a także protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.

Zaleca się kliknięcie prawym przyciskiem i zapisanie pliku na dysku

Lista wniosków wybranych do dofinansowania - pobierz

Protokół z posiedzenia Rady - pobierz

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 3606

Konkurs na działanie „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw” zakończony

W dniach 24 i 27 stycznia bieżącego roku Rada Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” dokonała oceny wniosków, które złożone zostały na działanie z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 4340

Podkategorie

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy