Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Aktualności

Spotkania z beneficjentami Małych projektów

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” informuje, że w związku z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu działania „Małe projekty”, organizuje spotkania informacyjne, na które zapraszamy mieszkańców gmin Chęciny, Morawica i Sitkówka – Nowiny. Wniosek  w tym działaniu mogą złożyć osoby prawne (w tym stowarzyszenia, fundacje),  jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawy przyznają zdolność prawną (posiadające siedzibę lub prowadzące działalność na obszarze LSR) oraz osoby fizyczne (pełnoletni obywatele UE, zamieszkujący lub prowadzący działalność gospodarczą na obszarze LSR).


Odbędą się trzy spotkania, po jednym w każdej z gmin wchodzących w skład LGD w następujących terminach: 

08.06.2011 r. godz. 14.00 Morawica, Urząd Gminy, ul. Kielecka 38, sala konferencyjna

08.06.2011 r. godz. 14.00 Nowiny, Urząd Gminy, ul. Białe Zagłębie 25, sala konferencyjna

09.06.2011 r. godz. 14.00 Chęciny, budynek „Niemczówki”, ul. Małogoska 7 

Ponadto w okresie naboru wniosków, tj. od 13 do 27 czerwca 2011 r. pracownicy biura LGD raz w tygodniu pełnić będą dyżury w każdej z gmin. O terminach dyżurów poinformujemy oddzielnie. Więcej informacji na temat działania „Małe granty” można uzyskać klikając tutaj lub pod nr tel. 41 311 46 91 wew. 239

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 3796

MAŁE GRANTY ZNÓW DO WZIĘCIA!

LGD „Perły Czarnej Nidy” w dniu 30.05.2011 ogłosiła nabór wniosków na działanie „Małe projekty”. O pomoc w tym działaniu ubiegać się mogą osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym fundacje lub stowarzyszenia niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, posiadające siedzibę lub prowadzące działalność na obszarze działania LGD, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych. Ogłoszenie o konkursie oraz wykaz niezbędnych dokumentów znajduje się w zakładce  konkursy/małe projekty

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 4023

Turystyka kajakowa - uczymy się od najlepszych

W dniach 12-14.05.2011 r. w ramach partnerskiego projektu AKTIW (Atrakcje Krajoznawczo-Turystyczne - Inicjatywa Wspólna) przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” wzięli udział w wyjeździe poświęconym tworzeniu produktu turystycznego w oparciu o turystykę kajakową. Przypomnijmy, że projekt AKTIW dotyczy utworzenia szlaku kajakowego na rzekach Czarna Nida, Bobrza, Nida i Czarna i realizowany jest wspólnie przez cztery Lokalne Grupy Działania. Oprócz LGD „Perły Czarnej Nidy” w projekcie uczestniczą LGD Dorzecze Wisły, LGD Ponidzie oraz LGD Ziemia Jędrzejowska GRYF.

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 4252

Podkategorie

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy