Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

OkladkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Nasz kanał telewizyjny

yt

Logotypy na strone

Na co wydamy unijne pieniądze?

Zapraszamy mieszkańców gminy Chęciny, Morawica i Sitkówka – Nowiny na konsultacje społeczne

LGD „Perły Czarnej Nidy” informuje, iż w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi powstała konieczność aktualizacji zapisów zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju. Jest to również okazja do wprowadzenia zmian dotyczących kierunków działań podejmowanych w ramach LGD. Przedsięwzięcia które nie zostaną ujęte w LSR nie będą mogły być wsparte dofinansowaniem z realizowanego przez nasze LGD programu, dlatego tak ważne jest abyście Państwo podjęli z naszym Stowarzyszeniem dialog. Chcemy, abyście Państwo zadeklarowali na jakie operacje zamierzacie składać wnioski o przyznanie pomocy, jakie projekty chcecie realizować:

1. Działanie „Małe projekty”, gdzie operacje mogą dotyczyć podnoszenia świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych, remont lub wyposażenie świetlic wiejskich, kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów itp.Szczegółowy wykaz działań objętych pomocą znajduje się w ankiecie – do pobrania tutaj.

2. Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - pomocy udziela się podmiotom z tytułu  inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie usług dla ludności, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług transportowych itp. Szczegółowy wykaz działań objętych pomocą znajduje się w ankiecie – do pobrania tutaj.

3. Działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, sprzedaży hurtowej i detalicznej, usług turystycznych oraz związanych za sportem, rekreacją i wypoczynkiem itp. Szczegółowy wykaz działań objętych pomocą znajduje się w ankiecie – do pobrania tutaj.

 4. Działanie „Odnowa i rozwój wsi”  - pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w obiekty i infrastrukturę związaną z rozwojem funkcji rekreacyjnych, sportowych i społeczno-kulturalnych, kształtowania obszaru przestrzeni publicznej, kultywowania tradycji społeczności lokalnej itp. Szczegółowy wykaz działań objętych pomocą znajduje się w ankiecie – do pobrania tutaj.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców pragniemy nadać naszej działalności właściwy kierunek dążąc do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiet i przesłania ich drogą pocztową, mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożenia w sekretariatach urzędów:   

Urząd Miasta i Gminy Chęciny, Pl. 2 Czerwca 4,26-060 Chęciny

 Urząd Gminy Sitkówka – Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Sitkówka

oraz w biurze Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”, ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica w terminie do 15.12.2010 r. Na Państwa pytania, opinie, sugestie i wnioski czekamy również pod numerem  tel. 41 311 46 91 wew. 239

 

Poniżej przedstawiamy dokumentację fotograficzną z realizacji kilku projektów w ramach działania "Małe projekty"

1.  Wnioskodawca - Elżbieta Pędzik, tytuł projektu "Średniowieczna  kuźnia jako miejsce kultywowania zawodu kowala – wyposażenie średniowiecznej kuźni"

2. Wnioskodawca - Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”, tytuł projektu „III Piknik Historyczny Szewce 2010”

 

3. Wnioskodawca - Gmina Chęciny, tytuł projektu "Rekonstrukcja wydarzeń historycznych z dnia 2-go czerwca 1944 - widowisko plenerowe"

4. Wnioskodawca - Stowarzyszenie Ekorozwoju Lisowa i Zaborza, tytuł projektu - Organizacja letnich zajęć dla dzieci „Wioska indiańska – Zaborze 2010”

5. Wnioskodawca - Gmina Sitkówka-Nowiny, tytuł projektu „Jarmark twórczości ludowej perełką Czarnej Nidy”

6. Wnioskodawca MGOK w Chęcinach, tytuł projektu „Skarby Góry Miedzianka” - konferencja poświęcona zagospodarowaniu turystycznemu Góry Miedzianka.

 

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy