Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Aktualności

LGD będzie funkcjonować co najmniej do 2015 roku

W dniu dzisiejszym przedstawiciele Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” podpisali umowę na realizację działania 431 Osi 4 PROW „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja”. Umowa zapewnia środki niezbędne do funkcjonowania biura LGD do 30 czerwca 2015 roku.

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 4201

Komputerowe ABC - szkolenie dla mieszkańców Gminy Chęciny

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za pośrednictwem LGD „Perły Czarnej Nidy” zaprasza mieszkańców gminy Chęciny do wzięcia udziału w szkoleniu  „Komputerowe ABC – atut na otwartym rynku”. Szkolenie realizowane w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ma na celu zwiększenie szans  efektywnego działania na rynku pracy grupy 30 niezatrudnionych osób z Gmin: Chęciny, Daleszyce oraz Górno, poprzez nabycie umiejętności w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych. Z Gminy Chęciny w szkoleniu może wziąć udział  11 niezatrudnionych osób (5 kobiet oraz 6 mężczyzn), które jednocześnie są w wieku aktywności zawodowej. 

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 4394

Ankieta monitorująca dla beneficjentów

Przypominamy wszystkim Beneficjentom, którzy realizowali projekty w ramach środków pozyskanych z LGD o obowiązku wypełnienia ankiety monitorującej realizację Lokalnej Strategii Rozwoju wynikającym z podpisanej przez Państwa umowy z Samorządem Województwa. Ankietę powinni wypełnić beneficjenci, którzy rozliczyli już projekty (otrzymali informację o zleceniu płatności ostatecznej). Wzór ankiety do pobrania znajduje się poniżej, a także w zakładce konkursy.  

 Ankieta monitorująca - pobierz

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 4257

Rolniku! Chcesz otrzymać pomoc na założenie lub rozwinięcie własnej firmy? Przyjdź do nas. Unijne pieniądze czekają!

Jeszcze w pierwszym półroczu 2011 roku Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” ogłosi nabór wniosków o pomoc w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Kwota przeznaczona na ten konkurs to ponad 400 tys. zł. Kto może ubiegać się o pomoc? Wniosek mogą złożyć mieszkańcy  gmin Chęciny, Morawica i Sitkówka – Nowiny będący rolnikami, domownikami rolnika lub małżonkiem  rolnika w wieku od 18-stu do 60-ciu lat, ubezpieczeni w KRUS-sie przez okres co najmniej ostatnich 12 m-cy, którzy nie wystąpili o przyznanie lub nie przyznano im  renty strukturalnej w ramach PROW 2004-2006 lub PROW 2007-2013 i którym w roku 2010 przyznano płatność do gruntów rolnych.

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 4361

Wnioski na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" złożone w Agencji

Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy" zakończyła konkurs w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. W dniu dzisiejszym wszystkie wnioski wraz z dokumentacją złożone zostały w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach, która sprawdzać będzie je pod względem formalnym. Przypomnijmy, że w pierwszym etapie wnioski złożone w ramach konkursu weryfikowane są przez LGD pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju i każdy z nich otrzymuje punkty przyznane na podstawie lokalnych kryteriów wyboru. Do biura LGD wpłynęło pięć wniosków i wszystkie uznane zostały za zgodne z LSR. Każdy z nich poddany został następnie ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, w wyniku której otrzymał określoną liczbę punktów. Wszystkie wnioski zostały wybrane do dofinansowania.  Poniżej lista wniosków wybranych do dofinansowania, a także protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.

Zaleca się kliknięcie prawym przyciskiem i zapisanie pliku na dysku

Lista wniosków wybranych do dofinansowania - pobierz

Protokół z posiedzenia Rady - pobierz

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 3975

Konkurs na działanie „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw” zakończony

W dniach 24 i 27 stycznia bieżącego roku Rada Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” dokonała oceny wniosków, które złożone zostały na działanie z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 4766

Walne Zebranie Lokalnej Grupy Działania

24 stycznia 2011r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Morawica odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia LGD „Perły Czarnej Nidy”. Wzięło w nim udział 28 spośród 43 członków Stowarzyszenia, którzy udzielili absolutorium Zarządowi i zatwierdzili plan działania na 2011 rok.

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 4781

Podkategorie

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy